gai gris

1
gai gris > sustancia gris (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gai grisa neuronen SOMEk osatzen dute, eta nerbio-bulkadak sortzen dituzten nukleoak adierazten ditu. La sustancia gris lo constituyen los SOMAS de las neuronas, representando los núcleos donde se generan los IN.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NSZean gai grisa eta gai zuria bereiz ditzakegu. En el SNC podemos diferenciar sustancia gris y sustancia blanca.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

TALAMOAREN bi aldeetan dauden gai griseko zentroak dira horiek ere, eta hainbat nukleo-masak osatzen dute. Son también centros de sustancia gris que se encuentran a ambos lados del TíLAMO y que está formado por varias masas de núcleos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Telentzefaloa NSZaren zatirik konplexu eta garrantzitsuena da, batez ere hemisferioetako burmuin-KORTEXA; hots, burmuinak kanpoen duen zatian dagoen gai grisa. El telencéfalo es la parte más compleja e importante del SNC, sobre todo el CÓRTEX cerebral de los hemisferios, es decir, la sustancia gris que está situada en la zona más externa del cerebro.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

DIENTZEFALOAREN barruan nerbio-muin edo gai griseko nukleo handi eta garrantzitsuak daude (eta horietan metatzen dira neuronen gorputzak). Horien artean, aipatzekoak dira TALAMOA, HIPOTALAMOA, MUIN EDO NUKLEO BASALAK, HIPOFISIA, EPITALAMOA eta EPIFISIA (azken biak aipatu baino ez ditugu egingo). En el interior del DIENCí‰FALO hay grandes e importantes centros nerviosos o núcleos de sustancia gris (en los que se acumulan los cuerpos de las neuronas ) que destacan el TíLAMO, HIPOTíLAMO, CENTROS o NíšCLEOS BASALES, HIPÓFISIS, EPITíLAMO y EPíFISIS (estos dos sólo los vamos a nombrar)

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai grisa, aldiz, neuronen SOMEK osatzen dute, eta nerbio-bulkadak sortzen edo elaboratzen dituzten nukleoak edo nerbioguneak erakusten ditu. Por el contrario, la sustancia gris está formada por los SOMAS de las neuronas representando núcleos o centros nerviosos donde se elaboran o generan los distintos impulsos nerviosos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai grisa entzefaloaren zatirik kanpokoenean dago, eta BIZKARREZUR MUINAREN zatirik barnekoenean. La sustancia gris, se encuentra en la parte más externa del encéfalo y en la parte más interna de la Mí‰DULA ESPINAL.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai grisa Sustancia gris

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

GAI ZURIA eta GAI GRISA SUSNTANCIA BLANCA y SUSTANCIA GRIS

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa