funtzionamendu modu

1
funtzionamendu modu > modo de funcionamiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi funtzionamendu modu daude, SCAN zerrendaren egoeraren arabera (aktibatuta edo ez): Existen dos modos de funcionamiento dependiendo de si está o no la lista de SCAN activada. í‰stos son:

Materiala: Industria komunikazioak

Mikroprozesadoreen bilakaerak zenbait funtzionamendu modu ekarri ditu; hauek, hain zuzen: La evolución de estos microprocesadores ha dado lugar a varios modos de funcionamiento que se exponen a continuación:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Funtzionamendu moduak........... Modos de funcionamiento...........

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Funtzionamendu modua ezarri funtzio-hautagailua doituta (3.6. irudia). Establecer el modo de funcionamiento ajustando el selector de función (Fig. 3.6).

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Zirkuitu horrek sarrera- eta irteera-bit kopuru berdina du (zenbakiaren tamaina), baina, horiez gain, funtzionamendu moduak kontrolatzen dituzten beste bi sarrera ditu (2.7 taula). Este circuito tiene los mismos bits de entrada que de salida (tamaño del número), con la excepción de que posee dos entradas adicionales que controlan los modos de funcionamiento (Tabla 2.7).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Funtzionamendu moduak (maisu/morroi, urruneko sarbidea) Modos de funcionamiento (Maestro esclavo, acceso remoto)

Materiala: SCADA sistemak