familia moderno Bilatu familia moderno testuinguru gehiagotan

1
familia moderno > familia moderna (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia modernoan, familiaren paperak malguagoak dira, eta harremana gizonaren eta emakumearen arteko berdintasunean oinarritzen da. En la familia moderna los roles familiares son más flexibles y la igualdad entre el hombre y la mujer preside la relación.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia modernoan, ordea, familiako eginkizunak malguagoak izaten dira. Halaber, aitaren eta senarraren autoritatea ahulagoa izaten da, bi ezkontideek izaten dutelako agintea, eta gizonaren eta emakumearen artean berdintasun-harremana sortzen da. En la familia moderna, en cambio, los roles familiares son más flexibles, la autoridad paterna y marital se debilita porque es compartidas por ambos cónyuges y se produce una relación de igualdad entre el hombre y la mujer.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaGarapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia tradizionala versus familia modernoa Familia tradicional versus familia moderna

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea