eztainu Bilatu eztainu testuinguru gehiagotan

1
eztainu > estaño (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eztainua xafla moduan erabiltzen da; hain zuzen ere, lodiera gutxiko xafla moduan eta gehienez 0,01 mm-ko lodiera duten orrietan (eztainuzko papera). Estalduretarako erabiltzen da paper hori. El estaño se emplea en forma de chapa de poco espesor y en hojas hasta de 0,01 mm de espesor llamadas papel de estaño, que sirve para recubrimientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Adibide tipikoak dira Mg2Pb-a eta Mg2Sn-a, zeinetan berunak eta eztainuak 4 balentzia duten eta magnesioak, 2 balentzia. Son ejemplos tí­picos Mg2Pb y Mg2Sn en los que el plomo y el estaño presentan valencia 4 y el magnesio valencia 2.

Materiala: Diseinua. Fabrikazio tresneria

aluminioa, kobrea, magnesioa, zinka, eztainua eta horien aleazioak. aluminio, cobre, magnesio, zinc, estaño y sus aleaciones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1600. urtearen inguruan, beruna eta eztainua eskuz ijezten ziren. Allá por el año 1600 se laminaba manualmente el plomo y el estaño.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Metal monobalente bat (hala nola kobrea, zilarra eta urrea) eta balentzia handiagoko beste metal bat (hala nola kadmioa eta zinka 2, aluminioa 3, silizioa eta eztainua 4) dituzten aleazioetan izaten dira. Se suelen encontrar en aleaciones que contienen un metal monovalente tales como cobre, plata y oro y otro elemento de valencia superior como cadmio y cinc (2), aluminio (3), silicio y estaño (4).

Materiala: Diseinua. Fabrikazio tresneria

Baina eztainuaren aplikazio nagusiak aleazioak dira, baita estaldurarako ere, beste metal batzuen bereziki kobrea eta burdinaren korrosioa saihestearren. Pero las principales aplicaciones del estaño son sus aleaciones, y los recubrimientos de otros metales para evitar su corrosión, especialmente del cobre y del hierro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sukaldeko lanabesak kobrezkoak izanez gero, eztainua behar-beharrezkoa da kupritsa edo gardinga sortzea saihesteko; izan ere, gardinga oso pozoitsua da. El estaño es, absolutamente necesario en el caso de utensilios de cocina de cobre, para evitar la formación del cardenillo, sumamente venenoso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Latorria altzairu gozozko xafla fin-fina da eta eztainuzko geruza mehe batez estalita egoten da. La hojalata consiste en una chapa muy fina de acero dulce recubierta con una delgada capa de estaño.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Berunaren eta eztainuaren aleazioak Aleaciones de plomo y estaño

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Berunak eta eztainuak aleazio ugari osatzen dituzte, eta kasu askotan, antimonioa ere agertzen da aleazio horietan. El plomo y el estaño forman parte de numerosas aleaciones en las que a menudo interviene también el antimonio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea