exekuzio

1
exekuzio > ejecución (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Begiztek instrukzio multzoak errepikatzea ahalbidetzen digute, hau da, instrukzio-multzo baten exekuzioa errepikatzea baldintza bat bete bitartean. Los bucles nos permiten iterar conjuntos de instrucciones, es decir repetir la ejecución de un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baldintza egiazkoa den bitartean, while-ren baitan dauden instrukzioen exekuzioa errepikatuko da. Mientras la condición sea cierta se reiterará la ejecución de las instrucciones que están dentro del while.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo adibidean, i-ren balioa hasieran 0 da, begizta exekutatu bitartean 1 gehitzen zaio i-ren balioari; hortaz, i-k 10 balio duenean ez da jadanik baldintza betetzen, eta amaitu egiten da begiztaren exekuzioa. En el siguiente ejemplo, el valor de i al comienzo es 0, durante la ejecución del bucle, se va sumando 1 al valor de i de manera que cuando i vale 10 ya no se cumple la condición y se termina la ejecución del bucle.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioaren bidez igo dugun fitxategia zerbitzariaren aldi baterako karpetan gordetzen da, eta bertara $fitxategia aldagaiaren bitartez sartzen gara. Fitxategi hori aldi baterako karpetatik ezabatuko da script-ak exekuzioa amaitzen duenean. Prozesu hori automatikoa da eta zerbitzariak egiten du; beraz, zuk ez duzu alderdi horretaz arduratu beharrik. El archivo que hemos subido por medio del formulario se guarda en la carpeta temporal del servidor y se accede a él por medio de la variable $archivo, este archivo será borrado de la carpeta temporal cuando el script finalize su ejecución, este proceso es automatico y lo realiza el servidor, usted no tiene que preocuparse por este aspecto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hurrengo adibidean, $i-ren balioa hasieran 0 da, eta begizta exekutatu bitartean 1 gehitzen zaio $i-ren balioari; hortaz, $i-k 10 balio duenean ez da jadanik baldintza betetzen, eta amaitu egiten da begiztaren exekuzioa. En el siguiente ejemplo, el valor de $i al comienzo es 0, durante la ejecución del bucle, se va sumando 1 al valor de $i de manera que cuando $i vale 10 ya no se cumple la condición y se termina la ejecución del bucle.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak