estilo-orri

1
estilo-orri > hoja de estilo (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Markoak eta kateko CSS estilo-orriak aktibatzea eta desaktibatzea. Activar y desactivar marcos y las hojas de estilo en cascada CSS.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliozkotu estilo-orriak (adibidez, Valide las hojas de estilo (p. ej.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kargatu gabeko marko, script, estilo-orri eta applet-ak. Marcos, scripts, hojas de estilo y applets no cargados.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, ez erabili FONT elementu ; horren ordez, erabili estilo-orriak (adibidez, "font" propietatea CSSn). Por ejemplo, en HTML, no utilice el elemento FONT; use en su lugar hojas de estilo (por ejemplo, la propiedad "font" en CSS).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Mugimendua sortzen duten script-ak dituzten estilo-orriak erabiltzeak deskonektatzea edo efektua errazago saihestea ahalbidetzen die erabiltzaileei. El uso de las hojas de estilo con scripts que creen movimiento, permite a los usuarios desconectar u obviar el efecto más fácilmente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

6.1 Antolatu dokumentua estilo-orririk gabe irakurri ahal izateko moduan. 6.1 Organice el documento de forma que pueda ser leí­do sin hoja de estilo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Edukia logikoki antolatuta dagoenean, antolamendua garbia izaten jarraitzeko moduan interpretatzen da, baita estilo-orriak deskonektatzen direnean edo haien euskarririk ez dagoenean ere. Cuando el contenido está organizado lógicamente, es interpretado de forma que la organización continúa siendo clara incluso cuando se desconecten o no se soporten las hojas de estilo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

OHARRA.- estilo-orrien bidezko kokapena onartzen dutenean, taulak ez dira maketatzeko erabili behar. NOTA.- soporten el posicionamiento mediante hojas de estilo, las tablas no se deben utilizar para maquetar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.3 Erabili estilo-orriak maketazioa eta aurkezpena kontrolatzeko [2. lehentasuna]. 3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontrolatu aurkezpena estilo-orriez, aurkezpen-elementu eta atributuen bidez egin beharrean. Controle la presentación con hojas de estilo en vez de con elementos y atributos de presentación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak