esklerosi

1
esklerosi > esclerosis (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabilera anitz ditu medikuntzan, parkinsona, alkoholismoa, minbizia, eskizofrenia, esklerosi anizkoitza eta abar tratatzeko. En Medicina tiene múltiples aplicaciones en tratamientos de Parkinson, alcoholismo, cáncer, esquizofrenia, esclerosis múltiple, etc.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Esklerosia: Esclerosis:

Materiala: Elektroestetika

Esklerosiak kolageno eta elastina gutxiago dituenean, esklerosi atrofiko deitzen zaio. En el caso que la esclerosis contenga una menor cantidad de colágeno y elastina se denomina atrófica.

Materiala: Elektroestetika

Barizeetako esklerosia Esclerosis de varices

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

funtsezko substantziaren hiperbiskositatearen eta gantz-zelulen hipertrofiaren ondorioz; era berean, horren ondorioz, esklerosia (gogortzea) jazotzen da azkenean. hiperviscosidad de la sustancia fundamental e hipertrofia de las células adiposas para finalmente producirse una esclerosis (endurecimiento).

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Zelulitisa ehun konjuntiboaren asaldua da, eta larruazalpeko ehunean ur- eta toxina-kontzentrazio anormala metatzean datza; zirkulazioa geldotzearen, gantz-zelulen hipertrofiaren eta, azkenik, esklerosiaren ondorio da metaketa. La "Celulitis" es una alteración del tejido conjuntivo que supone una acumulación anormal de agua y toxinas en el tejido subcutáneo provocada por la ralentización de la circulación, hipertrofia de las células adiposas y, finalmente, esclerosis.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Ehun konjuntiboa geroz eta trinkoagoa eta hermetikoagoa egiten da, eta ehun konektiboa inbaditzen duen esklerosi progresiboa agertzen da, zeinak bere sare artean egitura baskularrak eta nerbio-egiturak biltzen baititu (11. irudia). El tejido conjuntivo se va haciendo cada vez más tupido y hermético, apareciendo una esclerosis progresiva que invade el tejido conectivo, envolviendo en sus mallas las estructuras vasculares y nerviosas (Fig.11).

Materiala: Elektroestetika

Esklerosia Esclerosis.

Materiala: Elektroestetika

Maila baskularrean, hodien kalibrea alda dezakete (propietate miosonikoa), eta odol-hodietako muskuluei gimnasia eginarazten diete, zahartzea atzeratzeko eta esklerosiari eta tronbosiari aurrea hartzeko. A nivel vascular, pueden cambiar el calibre de los vasos (propiedad miosónica), resultando una gimnasia de los músculos de los vasos sanguí­neos que ayuda a retrasar su envejecimiento y previene la esclerosis y la formación de trombosis.

Materiala: Elektroestetika

esklerosi > esclerosis (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biriketako esklerosia da. Gaixotasun honetan, albeoloen pareta loditu egiten da: pareta gogorra bihurtzen da, odol-basorik gabekoa. Es un proceso de esclerosis del pulmón que se caracteriza por un engrosamiento de la pared del alveolo que acaba convirtiéndose en una pared rí­gida y sin ningún vaso sanguí­neo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Esklerosi anizkoitzean, mielina pixkanaka suntsitu egiten da, eta horrek nerbio-bulkadaren transmisioa murrizten du" En la esclerosis múltiple, ocurre una destrucción progresiva de mielina lo cual, reduce la transmisión del IN"

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Funtsezko kaltea giltzurruneko arteria txikien esklerosia da, eta, horrekin batera, glomeruluen bigarren mailako atrofia eta ehun interstizialaren aldaketa patologikoak ere agertu ohi dira. La lesión fundamental es la esclerosis de las pequeñas arterias del riñón con atrofia secundaria de los glomérulos y cambios patológicos en el tejido intersticial.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bizkarrezur-muina kaltetu duen nerbio-sistemako arazo batek eta esklerosi anizkoitzak ere eragin dezakete gernu-erretentzioa. La retención de orina puede originarse también por una lesión nerviosa donde la médula espinal resulte afectada o una esclerosis múltiple.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa