erreserba legal

1
erreserba legal > reserva legal (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
erreserba legalera a reserva legal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kapital sozialaren % 20 = 120.000. Legezko erreserba legala zuzkitzea falta da. 120.000-115.000 = 5.000. Ikuskariak onartu egin ditu aurreko idazpenak. 20% capital social = 120.000 falta dotar la reserva legal en 120.000-115.00 = 5.000 El auditor aprueba los asientos anteriores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erreserba legalak edo estatutu-erreserbak zuzkitu ostean banatu ahal izango dira dibidenduak, baina beharrezkoa da banaketa horren ostean ondasun garbiak kapital sozialaren zifra gainditzea. Se podrán repartir dividendos una vez se hayan dotado las reservas legales o estatutarias establecidas, siendo necesario que el importe del patrimonio neto después de la distribución supere la cifra del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza