erreaktibotasun

1
erreaktibotasun > reactividad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batez ere karbonoz eta hidrogenoz osatuak dauden konposatu kimikoen egitura, propietateak, sintesia eta erreaktibotasuna aztertzen dituen diziplina zientifikoa da; konposatu kimiko horiek beste elementu batzuk ere eduki ditzakete, orokorrean kantitate txikian, hala nola oxigenoa, sufrea, nitrogenoa, halogenoak, fosforoa eta silizioa. Es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos, fósforo, silicio.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

- Erreaktibotasuna izatea - Reactividad.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Horretarako, azken produktuak ezaugarri jakin batzuk izan behar ditu propietate hauei dagokienez: iragazkortasuna, lixibiatuen ekoizpena, erreaktibotasun kimikoa, konpresioarekiko erresistentzia; gainera, beharrezkoa da azken produktua sukoia ez izatea, biodegradagarria ez izatea, eta erregarria ez izatea. Para ello es necesario haber conseguido en el producto final una serie de propiedades relacionadas con la permeabilidad, la producción de lixiviados, la reactividad química, la resistencia a la compresión, además de ser un producto no inflamable, ni biodegradable, ni combustible.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Besteak beste, propietate hauekin erlazionatutako parametroak dira: ioi-trukerako gaitasuna, lurzoruaren erreaktibotasuna (pH-a) eta erredox potentziala (Eh). Los más importantes son los relacionados con la capacidad de intercambio iónico, la reactividad del suelo (pH), y el potencial redox (Eh).

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Erreaktibotasuna lurzoruak kimikoki erreakzionatzeko duen gaitasuna da, eta bi ezaugarri ditu: azidotasuna eta alkalinitatea; pH-aren bidez adieraziak biak ala biak. La reactividad del suelo es su capacidad de reacción química, y se traduce en dos aspectos: acidez y alcalinidad, expresados a través de su pH.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

pH-aren neurketa ez da zuzenean egiten likidoen erreaktibotasunaz ari baikara. La medida del pH no es directa, puesto que el concepto se refiere a la reactividad de un líquido.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak