erradiazio ionizatzaile

1
erradiazio ionizatzaile > radiación ionizante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erradiazio ionizatzaileak Radiaciones ionizantes

Materiala: Sistemen integrazioa

Erradiazio ionizatzailearen eta kontaminazio erradioaktiboaren aurkako babeskularruak. Guantes de protección contra radiación ionizante y contaminación radioactiva.

Materiala: Sistemen integrazioa

Erradiazio ionizatzaileen eta kontaminazio erradioaktiboaren aurkakoa Contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva

Materiala: Sistemen integrazioa

ERRADIAZIO IONIZATZAILEEKIKO ETA EZ-IONIZATZAILEEKIKO esPOSIZIOA EXPOSICIÓN A RADIACIONes IONIZANTes Y NO IONIZANTes

Materiala: Sistemen integrazioa

Erradiazio ionizatzaileen eta kontaminazio erradioaktiboaren aurkako babeskularruak. Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva.

Materiala: Sistemen integrazioa

erradiazio ionizatzaile > radiación ionizante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erradiazio ionizatzaileak dira giza gorputzerako arriskutsuenak, baina ez-ohikoenak ere berak dira. Las radiaciones ionizantes son las más peligrosas para el cuerpo humano, aunque también son las menos comunes.

Materiala: Instalazio domotikoak

Erradiazio ionizatzaileek oso maiztasun altua dute (2.400 milioi MHz), eta nahikoa potentzia dute materia ionizatzeko; hau da, atomoari lotutako egoeretatik elektroiak erauzteko. Hala, zelulen molekulak hautsi ditzakete. Las radiaciones ionizantes son radiaciones de frecuencia muy elevada (2400 millones de MHz), con potencia suficiente como para producir la ionización de la materia, es decir, extraer los electrones de sus estados ligados al átomo; de esta manera pueden romper las moléculas de las células.

Materiala: Instalazio domotikoak

Erradiazio ionizatzaileen iturri dira alfa, beta eta gamma partikulak eta X izpiak. Fuentes de radiaciones ionizantes son las partículas alfa, beta, gamma y los rayos X.

Materiala: Instalazio domotikoak

Erradiazio ionizatzaileak, haiek baitira kaltegarrienak. Las radiaciones ionizantes, pues son las más dañinas.

Materiala: Instalazio domotikoak