eragintza-organo

1
eragintza-organo > órgano de accionamiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-ekipo bakoitzak segurtasun-baldintzetan guztiz gelditzeko aukera ematen duen eragintza-organo bat eduki beharko du. Cada equipo de trabajo deberá tener un órgano de accionamiento que permita la parada total en condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Langileak arrisku-eremuan sar ez daitezen, eragintza-organoak hauek dira: Para que los operarios no puedan entrar en una zona de peligro, los órganos de accionamiento son:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1.3. irudia. Segurtasunagatik gelditzeko aukera ematen duen eragintza-organoa. Figura 1.3. Órgano de accionamiento que permite parada por seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1.1. irudia. Garbi ikus eta identifika daitezkeen eragintza-organoak. Figura 1.1. Órganos de accionamiento visibles e identificables.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eragintza-organo horrek beharrezkoa denean eremu arriskutsuan modu seguruan sartzeko balio du, mantentze-lanak, larrialdikoak, etab. egiteko. Este órgano de accionamiento sirve para entrar de forma segura en una zona peligrosa, en caso de necesidad, para realizar labores de mantenimiento, por una emergencia, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan