erabiltzaile-aplikazio Bilatu erabiltzaile-aplikazio testuinguru gehiagotan

1
erabiltzaile-aplikazio > aplicación de usuario (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
13.6 Taldekatu erlazionatutako estekak, identifikatu taldea (erabiltzaile-aplikazioetarako) eta, ematen duten arte, eskaini taldea saihesteko modu bat [3. lehentasuna]. 13.6 Agrupe los ví­nculos relacionados, identifique el grupo (para las aplicaciones de usuario) y, lo hagan, proporcione una manera de evitar el grupo [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontsultatu erreferentzia-zerrenda azken W3C zehaztapenak non aurki daitezkeen jakiteko, eta [], W3C teknologiekin bateragarri diren erabiltzaile-aplikazioei buruzko informaziorako. Consulte la lista de referencias para información sobre donde encontrar las últimas especificaciones W3C y [].para información sobre las aplicaciones de usuario soportados por las tecnologías W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.3 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoak barne) aldameneko testuak zuzen interpretatzen dituzten arte, eskaini testu lineal alternatiboa (uneko orrian edo beste batean) testua paraleloan maketatzen duten taula guztietarako, hitzen bilduki diren zutabeetarako [3. lehentasuna]. 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de palabras [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntu honek aldameneko testu-blokeak maneiatu ezin dituzten erabiltzaile-aplikazioak (pantaila-irakurgailu batzuk, adibidez) dituztenei egiten die mesede;taulak erabiltzeko adoregabetu behar taula-informazioa aurkezteko garaian, egiaztapen-puntuak ez ditu eduki-garatzaileak etsi behar taulak erabiltzean. Este punto de verificación beneficia a aquellos que tienen aplicaciones de usuario (como algunos lectores de pantalla) que son incapaces de manejar bloques de texto contiguo; el punto de verificación no debe desanimar a los desarrolladores de contenidos en el uso de tablas para presentar información tabular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.4 Erabiltzaile-aplikazioek kontrol hutsak behar bezala maneiatzen dituzten arte, sartu karaktere lehenetsiak edizio-koadroetan eta testu-areetan [3. lehentasuna]. 10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles vací­os, incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.5 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoek barne) aldameneko estekak garbi interpretatzen dituzten arte, sartu esteka gisa balio ez duten karaktere inprimagarriak (zuriuneez inguratuta) elkarren ondoko esteken artean [3. lehentasuna]. 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten claramente los ví­nculos contiguos, incluya caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como ví­nculo, entre los ví­nculos contiguos [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Jarraian azaltzen diren egiaztapen-puntuak erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoek barne) arazo horiek konpondu bitartean aplikatzen dira. Los siguientes puntos de verificación se aplican hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) solucionen estos problemas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.1 Erabiltzaile-aplikazioek leiho berriak deskonektatzea ahalbidetzen duten arte, ez sortu leiho berrien bat-bateko agerpenik eta ez aldatu uneko leihoa erabiltzaileari jakinarazi gabe [2. lehentasuna]. 10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de nuevas ventanas y no cambie la ventanaactual sin informar al usuario [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gailu independenteen bitartez sartu ahal izateak esan nahi du erabiltzaileak erabiltzaile-aplikazioarekin edo dokumentuarekin interakzioan aritzeko aukera duela, nahi duen sarrera- edo irteera-gailuarekin hala nola saguarekin, teklatuarekin, ahotsarekin, erakuslearekin (likornioa) edo bestelako batekin. El acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario puede interactuar con la aplicación de acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario" target="_blank">acceso a través de dispositivos independientes significa que el usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido - ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Interfaze erabilerrazei buruzko informaziorako, kontsultatu Erabiltzaile-aplikazioen erabilerraztasun-jarraibideak [] eta Egile-tresnen erabilerraztasun-jarraibideak []. Para información sobre interfaces accesibles, por favor consulte las Pautas de Accesibilidad a las Aplicaciones de Usuario [] y las Pautas de Accesibilidad para las Herramientas de Autor [].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak