epifisi

1
epifisi > epífisis (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
EPIFISIA EDO GURUIN PINEALA EPíFISIS O GLíNDULA PINEAL

Materiala: Anatomia

Epifisia edo hezurraren burua: hezurren ertzetan; hezur-ehun arolez osatuta daude eta kartilagoz estalita. Las epí­fisis o cabezas del hueso, en los extremos, están formadas por tejido óseo esponjoso y recubiertas de cartí­lago.

Materiala: Anatomia

Epifisia Epí­fisis

Materiala: Anatomia

epifisi > epífisis (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
DIAFISIAREN muturretan EPIFISI deritzen eremu lodiago batzuk daude. Hezur-ehun trinkoaren geruza batez osatuta daude; geruza horrek hezur-ehun harroa du barruan. En los extremos de la DIíFISIS aparecen unas zonas más abultadas a las que se denominan EPíFISIS, formadas por una capa de tejido óseo compacto que lleva en su interior tejido óseo esponjoso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur bakarra du: BESAHEZURRA. Besahezurra hezur luze tipikoa da, eta bertan bi EPIFISI eta DIAFISI bat bereizten dira argi eta garbi. Está formado por un único hueso denominado HíšMERO que es un hueso largo tí­pico en el que se diferencian claramente dos EPíFISIS y un DIíFISIS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

besaurreko hezurretan luzeena eta barneen (hatz txikiaren aldean) dagoena da. Hezur luze guztiek bezala, bi epifisi eta diafisi bat ditu. es el más largo e interno (lado del dedo meñique) de los huesos del antebrazo, que como todo hueso largo posee dos epí­fisis y una diáfisis.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kasu guztietan bi epifisi ditugu aurrez aurre, artikulatzen diren hezurrei dagozkienak. En todos los casos encontramos dos epí­fisis enfrentadas y que pertenecen a los dos huesos que se articulan.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak