enpresa-erakunde

1
enpresa-erakunde > organización empresarial (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, Administrazio Publikoen ordezkariek boto bana izango dute, eta enpresa-erakundeenek eta sindikatuenek, bina. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuak prebenitzeko politikaren oinarrizko printzipioa da enpresaburuek eta langileek, ordezkari gehien dituzten sindikatu eta enpresa-erakundeen bitartez, parte hartzea lan-baldintzen hobekuntzaren kudeaketaren plangintzan, programazioan, antolamenduan eta kontrolean, betiere langileen laneko segurt La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Batzordea autonomia-erkidegoetako bakoitzaren ordezkari batek eta Estatuaren Administrazio Orokorreko beste hainbeste kidek eta, modu paritarioan, ordezkari gehien dituzten sindikatu eta enpresa-erakundeen ordezkariek osatuko dute. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-politika enpresaburuen eta langileen partaidetzaz egingo da, beren enpresa-erakunde eta sindikatu nagusien bitartez. La elaboración de la polí­tica preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria