enborki

1
enborki > rollo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Merkatuan, funtsean, bi forma ditu egurrak: landu gabeko egurra enborkitan, mutur zerratuko enborretan, azalik gabeko enborretan... saltzen da, eta egur landu edo eskuairatua, habetan, tauletan, oholetan... En el mercado, la madera se encuentra en dos formas fundamentales: madera sin labrar, ya sea en rollos, trozas, troncos descortezados, etc. Y madera labrada o escuadrada, formando vigas, tablones, tablas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborki lodiak ardatzaren luzetarako bi ebaki normaletatik zatituz sortzen diren piezak dira. Se llaman así­ las piezas que resultan de partir los rollos gruesos por dos secciones normales, dadas a lo largo del eje.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerraz kentzen diogu azala enborkiari, eta elkarrekiko hari perpendikularrak egiten ditugu. El rollo se descorteza con la sierra, dando hilos perpendiculares entre sí­.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborkiko egurra edo enborkia. Madera en rollo o rollizo.

Materiala: Egurraren teknologia

Zatitu gabeko enborkiari osoko esaten diogu enborra laburtzen ez dugunean, baita zutoin ere. El rollo sin trocear es enterizo cuando se deja con toda la longitud del fuste; también se le denomina poste.

Materiala: Egurraren teknologia

enborki > rollizo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azkenik, proportzio honek ematen du enborkietatik ateratzen ditugun egurrezko pieza beteen En las maderas macizas sacadas de un rollizo, la proporción que da el

Materiala: Egurraren teknologia

Kukuluan 10 edo 15cm-ko baino gutxiagoko diametroa duten enborkiak dira, Son los rollizos que tienen en la cogolla un diámetro inferior a los 10 ó 15 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborkien hondakinak eta mogarraren puntak dira, eta 10 eta 14cm arteko diametroa dute gehienez ere. Son los despojos de rollizos y puntales del raberón de los árboles, cuyo diámetro máximo es de 10 a 14 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborkiak ardatzaren luzetara zerratuz sortzen diren piezak dira. Son las piezas que resultan de partir un rollizo mediante un corte de sierra a lo largo del eje.

Materiala: Egurraren teknologia

Gogoan izan beharra dago hau dela enborkitik ateratako habe laukizuzenen gehieneko erresistentzia: Recuérdese que la máxima resistencia en las vigas rectangulares sacadas de un rollizo, es:

Materiala: Egurraren teknologia