ekipo informatiko

1
ekipo informatiko > equipo informático (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen kapituluak errepaso orokorra egiten du, lehenengo kalkulu-sistemetatik hasi eta instalazioen kontrolean ekipo informatikoak ezartzeraino. El primer capí­tulo hace un repaso general desde los primeros sistemas de cálculo hasta la implantación de los equipos informáticos en el control de instalaciones.

Materiala: SCADA sistemak

Enpresak bere lana eraginkortasunez eta segurtasunarekin gauza dezan, ezinbestekoa izango da ekipo informatikoak, horien kokapena, konfigurazioa eta erabiltzaileak sakontasunean ezagutzea. El conocimiento en profundidad de los equipos informáticos, su localización, su configuración, y sus posibles usuarios, será determinante para que la empresa desarrolle su labor con eficiencia y seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

Ekipo informatikoek enpresako eremu fisikotik kanpo erabili ahal izateko duten eramangarritasuna dela eta, baimenik gabeko erabiltzaileen sarbidea saihesteko gutxieneko neurriak bermatu behar dira (pasahitzak, suebakien bidezko konexioak, sarbide-gako dinamikoak, sare birtual pribatuak eta abar). Debido a la portabilidad de equipos informáticos para su utilización fuera del ámbito fí­sico de la empresa, deben asegurarse unos mí­nimos para impedir el acceso a los equipos por parte de usuarios no autorizados (contraseñas, conexiones a través de cortafuegos, claves de acceso dinámicas, redes privadas virtuales, etc.)

Materiala: SCADA sistemak

Eginkizun horiek funtzio espezifikoak eta esklusiboak dituzten ekipo informatikoen esku uzten dira. Besteak beste, funtzio hauek izan daitezke: Estas tareas están encomendadas a equipos informáticos con funciones especí­ficas y exclusivas, tales como:

Materiala: SCADA sistemak

Alerta-egoeraren bat gertatzen bada, garatzen den jarduerak nabarmen areagotzen du ekipo informatikoen eta ekipoak erabiltzen dituzten langileen karga. En caso de declararse un estado de alerta, la actividad que se desarrolla aumenta de forma considerable la carga de los equipos informáticos y del personal que los maneja.

Materiala: SCADA sistemak

Sare lokalaren bitartez, ekipo informatikoetako batek konektatuta dituen edozein baliabide partekatu ahal izango dugu: datu-baseak, programak, inprimagailuak, marrazle edo plotterrak, modema eta abar. La red local nos va a permitir compartir bases de datos, programas, impresoras, plotter, módem, etc., es decir, cualquier recurso conectado a uno de los equipos informáticos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Gaur egun, ekipo informatiko batek ez du, orain urte batzuk arte bezala, disko gogorra eta CD-ROM bat soilik izaten, ez, CD-ROM grabagailua, gaitasun handiko barneko diskete-unitateren bat, informazioa biltegiratzeko segurtasun-sistemaren bat ere gehitzen zaio; azken finean, hainbeste osagai ezen IDE ataka guztiak okupatu egiten dituzten. En la actualidad, un equipo informático no sólo tiene un disco duro y un CD-ROM, como hasta hace unos años, sino que se le suele añadir una grabadora de CD-ROM, alguna disquetera interna de alta capacidad, algún sistema de almacenamiento de información de seguridad, en definitiva, de una cantidad de elementos tal que hace que todos los puertos IDE estén ocupados.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Institutuko eta ikasleen ekipo informatikoen mantentze-lanak egin. Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos informáticos del instituto, y de los propios alumnos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak