egonkortzaile Bilatu egonkortzaile testuinguru gehiagotan

1
egonkortzaile > estabilizador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
zolatze-asentua esaten zaio (5). Tako edo "plot" erregulagarriak jartzen dira 70-100 mm-ko altueran. Material termoplastiko batez egiten dira, UVA izpien egonkortzaileak eta 20º-100ºC-ko egonkortasun termikoa dituena. denominada asiento de solado (5), se consigue con la instalación de tacos o "plots" regulables en altura de 70 a 100 mm, constituidos por un material termoplástico con estabilizadores a los rayos UV y una estabilidad térmica mí­nima de - 20ºC y máxima de 100ºC.

Materiala: Eraikinaren estalkia

zolatze-asentua esaten zaio (6). Tako edo "plot" erregulagarriak jartzen dira 70-100 mm-ko altueran. Material termoplastiko batez egiten dira, UVA izpien egonkortzaileak eta 20º-100ºC-ko egonkortasun termikoa dituena. denominada asiento de solado (6), se consigue con la instalación de tacos o "plots" regulables en altura de 70 a 100 mm, constituidos por un material termoplástico con estabilizadores a los rayos UV y una estabilidad térmica mí­nima de - 20ºC y máxima de 100ºC.

Materiala: Eraikinaren estalkia

euskarri erregulagarriak jarri behar dira, estalkian UV izpiekiko egonkortzaileak eta 20ºC-100ºC-ko erresistentzia termikoa duten material termoplastikoko "plotak", altueran eta maldan erregulatzen direnak eta IV.30 koadroan azaltzen den kontsumoa dutenak estalkiaren gainean banatuz. instalación de los soportes regulables, mediante la distribución sobre la cubierta de los "plots" de material termoplástico con estabilizadores a los rayos UV y resistencia térmica entre los - 20ºC y los 100ºC, regulables en altura y pendiente, con un consumo reflejado en el cuadro IV.30.

Materiala: Eraikinaren estalkia

egonkortzaile > estabilizador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Loditzaile, egonkortzaile eta emulgenteak, guztira % 1,5 gehienez. Espesantes, estabilizadores y emulgentes, en total 1,5% como máximo.

Materiala: Gozogintza

Badira dosifikatzeko eta nahasteko beste sistema moderno batzuk, non lehenik oinarrizko nahaste bat egiten baita, oinarrizko osagaiekin (esnea, gurina, azukrea, glukosa, egonkortzaileak), eta geroago, ontze-makinetan, gainerako produktuak gehitzen baitzaizkie (aromak, frutak, zukuak, etab.). Existen otros modernos sistemas de dosificación y mezcla donde en primer lugar se hace una mezcla base formada por los ingredientes básicos (leche, mantequilla, azúcar, glucosa, estabilizadores), a la que mas tarde en los maduradores se añade el resto de los productos (aromas, frutas, zumos, etc).

Materiala: Gozogintza

Gehitzen diren proteinek eta egonkortzaileek ura xurgatzeko denbora dute; horrela, izozkiak loditasun egokia izango du. Las proteí­nas y los estabilizadores añadidos tienen tiempo de absorber agua, con lo que el helado será de buena consistencia.

Materiala: Gozogintza