egoera berezi

1
egoera berezi > situación especial (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dena den, estatukoa edo erkidegokoa izan, planak sortzen dira administrazioek politikak abiarazi behar dituztelako familien bizi-kalitatea hainbat esparrutan hobetzeko (familia eta lana bateragarri egitea, belaunaldien arteko elkartasuna, etxebizitza...), eta arrisku sozialean edo beste egoera berezi batzuetan dauden familiei arreta emateko behar diren baliabideak sortzeko. En cualquier caso, la función del plan, ya sea estatal o autonómico, nace de la necesidad de las administraciones de poner en marcha polí­ticas destinadas a incrementar la calidad de vida de las familias en diferentes ámbitos (conciliación familiar y laboral, solidaridad intergeneracional, vivienda, etc.), así­ como crear los recursos necesarios para atender a las familias en situac

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Atal honetan sar daitezke zenbait egoera berezi, besteak beste, nerabeen haurdunaldiak, familia ugaria duten eta bakarrik dauden amak, beren kargu ilobak dituzten aitona-amonak, legearekin gatazkak dituzten adin txikikoak, etorkinak eta etxerik ez dutenak. Aquí­ se pueden incluir una serie de situaciones especiales como pueden ser los embarazos en adolescentes, las madres solas con familia numerosa, los abuelos a cargo de nietos, los menores en conflictos con la ley, los inmigrantes y los sin hogar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoera berezietan, zailtasunean edo gizarte-gatazkan dauden adingabeei eta haien familiei arreta ematea Atención a menores en situaciones especiales; en dificultad o en conflicto social, y a sus familias

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiarekin egoera berezietan egiten diren esku-hartzeak. Intervención con la familia en situaciones especiales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz