eduki-garatzaile

1
eduki-garatzaile > desarrollador de contenido (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estekaren testu garbiez gain, eduki-garatzaileek argi utzi behar dute estekaren helburua informazio-izenburu batez (adibidez, HTMLn, "title" atributuarekin). Además de texto del vinculo claros, los desarrolladores de contenidos deben clarificar el objetivo de un ví­nculo con un tí­tulo informativo del mismo (por ejemplo, en HTML, el atributo "title"),

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek bestelako irtenbideek huts egiten dutenean soilik bidali behar dute orri alternatiboetara, orri alternatiboak gutxiagotan eguneratzen baitira jatorrizkoak baino. Los desarrolladores de contenido sólo deben enviar a páginas alternativas cuando otras soluciones fallen, porque las páginas alterativas se actualizan con menor frecuencia que las páginas primarias.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orri alternatiboak automatikoki sortzeak eguneratzeak sarriagotan egitea izan lezake ondorio, baina eduki-garatzaileek ziurtatu behar dute sortutako orriek zentzua dutela beti, eta erabiltzaileek jatorrizko orrien, orri alternatiboen edo bien estekei jarraiki nabiga dezaketela gunean zehar. La generación automática de páginas alternativas puede conducir a actualizaciones más frecuentes, pero los desarrolladores de contenidos deben asegurar que las páginas generadas siempre tengan sentido y que los usuarios puedan navegar por el sitio siguiendo los ví­nculos de las páginas primarias, las páginas alternativas o ambas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntu honek aldameneko testu-blokeak maneiatu ezin dituzten erabiltzaile-aplikazioak (pantaila-irakurgailu batzuk, adibidez) dituztenei egiten die mesede;taulak erabiltzeko adoregabetu behar taula-informazioa aurkezteko garaian, egiaztapen-puntuak ez ditu eduki-garatzaileak etsi behar taulak erabiltzean. Este punto de verificación beneficia a aquellos que tienen aplicaciones de usuario (como algunos lectores de pantalla) que son incapaces de manejar bloques de texto contiguo; el punto de verificación no debe desanimar a los desarrolladores de contenidos en el uso de tablas para presentar información tabular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Uneko teknologiek sortzen dituzten arazoak gainditzen dituzten teknologia berriak erabiltzera bultzatzen badira ere eduki-garatzaileak, jakin beharko dute zer egin beren orriek nabigatzaile zaharragoez funtziona dezaten eta ezaugarri hori deskonektatzea erabakitzen dutenentzat nola moldatu. Si bien se alienta a los desarrolladores de contenidos a usar nuevas tecnologías que superen los problemas que proporcionan las tecnologías existentes, deberán saber como hacer para que sus páginas funcionen con navegadores más antiguos, y para quienes decidan desconectar esta caracterí­stica.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek ez lituzkete erabili beharko orriak maketatzeko ("konposizio-taulak"). Los desarrolladores de contenidos deberían evitar usarlas para maquetar páginas ("tablas de composición").

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek dokumentu baten lengoaia naturalean aldaketak zehazten dituztenean, ahots-sintetizadoreak eta braille gailuak lengoaia berrira automatikoki alda daitezke; hala, dokumentua erabilerrazagoa da eleanitzentzat. Cuando los desarrolladores de contenido especifican los cambios en el lenguaje natural de un documento, los sintetizadores de voz y los dispositivos braille pueden cambiar automáticamente al nuevo lenguaje, haciendo el documento más accesible a usuarios multilingües.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek dokumentuaren edukiaren hizkuntza nagusia identifikatu beharko lukete (markatzaile baten bitartez edo HTTP goiburukoan). Los desarrolladores de contenido deberían identificar el idioma predominante del contenido de un documento (a través de un marcador o en el encabezado HTTP).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eduki-garatzaileek nabigatzaile zaharretarako nahi izaten den formatua ziurtatzeko eraikuntzak erabiltzeko (edo gaizki erabiltzeko) tentazioa senti dezakete. Los desarrolladores de contenidos pueden sentir la tentación de usar (o usar mal) construcciones que aseguren el formato deseado en los navegadores antiguos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bestalde, eduki-garatzaileek ez dute markatzaile egokia sakrifikatu behar nabigatzaile jakin batek edo laguntza tekniko batek ezin duelako behar bezala prozesatu. En el otro extremo, los desarrolladores de contenidos no deben sacrificar el marcador apropiado porque un determinado navegador o ayuda técnica no pueda procesarlo correctamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak