edergintza

1
edergintza > embellecimiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, eremu pribatuan, goi-mailako klaseetako emakumeen artean edergintza-errezeta eta "teknika" asko ibili ziren eskuz esku, osagai susmagaitzekin; larruazal eta ilerako lurrinak musketa, iltze, intxaur muskatu eta kardamomoarekin... Sin embargo, en el ámbito privado circularon entre las mujeres de las clases altas gran cantidad de recetas y "técnicas" destinadas al embellecimiento, con ingredientes insospechados; Perfumes para piel y cabellos con almizcle, clavo, nuez moscada y cardamomo...

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Edergintzako tresnak Aparatos para el embellecimiento

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaindegi batek eskaintzen dituen zerbitzu guztiek edergintzarekin eta ilearen zaintzarekin zerikusia badute ere, askotarikoak izaten dira; beraz, zerbitzu horien protokoloa egiteko, egingo den lan-motaren arabera sailkatu behar ditugu lehenik bezeroak. Aunque todos los servicios que ofrece un salón de peluquería estén relacionados con el embellecimiento y el cuidado del cabello, son de í­ndole muy variada; por tanto, para protocolizar dichos servicios debemos, en primer lugar, c1asificarlos en función del tipo de trabajo que se va a realizar.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

edergintza > belleza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Luzapen finkoek edota jarri eta kentzekoek, koloreztatzeek, ordezkoek, ileari kalterik egiten ez dioten kalitate handiko tindagaiek, egituratzen eta forma ematen duten argizari, gel eta aparrek, osagarri eta gehigarriek, eguzki-babesgailuek eta, ilerako pentsatuta edo diseinatuta, merkatuan aurki daitezkeen produktu guztiek eta, horietako bakoitzak, luxua zena beharrizan bihurtu dute, eta edergintza etxe gehienetan sartu da. Las extensiones fijas o de quita y pon, los baños de color, los postizos, los tintes de alta calidad que no dañan el cabello, las ceras, geles y espumas que texturizan y dan formas, los accesorios y complementos, los protectores solares y todos y cada uno de los productos que pueden encontrarse en el mercado formulados y/o diseñados para el cabello han convertido lo que

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Erakusleihoa, harrera- eta salmenta-eremua, burua garbitzeko eremua, apain-mahaien eremua, biltegi edo laborategi txiki bat, komunak, garbilekua eta, batzuetan, apaingela bat, non edergintzako zerbitzu osagarriak eskaintzen diren. El escaparate, la zona de recepción y venta, la zona de lava-cabezas la zona de tocadores, un pequeño almacén o laboratorio, los aseos, la lavandería y en ocasiones un gabinete de belleza donde se ofrecen servicos complementarios de belleza.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Edergintzako zerbitzu osagarrietarako espazioa izango da, hala nola masaje, kutis-garbiketa, manikura eta pedikura, depilazio eta abarretarako, eta haren dekorazioa ile-apaindegikoarekin bat etorriko da. Será un espacio para la prstación de servicios complementarios de belleza, tales como masajes, limpiezas de cutis, manicuras y pedicuras, depilaciones, etc, y su decoracion estará en consonacia con el salón.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko