droga

1
Heroina-botila, Bayer-ek merkaturatua
Heroina-botila, Bayer-ek merkaturatua
droga > droga (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Drogen kontsumoarekin lotutako gaixotasunen kontrola: Control de las enfermedades relacionadas con el consumo de drogas:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Rafael Maldonado Pompeu Fabra Unibertsitateko farmakologia-katedradunak ohartarazi du estasiak murriztu egiten dituela garuneko dopamina-mailak, eta horregatik, droga hori kontsumitzen dutenek arrisku handiagoa dutela Parkinson gaitza eta antzeko beste patologia batzuk izateko. El catedrático de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Rafael Maldonado, ha alertado que el éxtasis reduce los niveles de dopamina en el cerebro, por lo que los consumidores de esta droga tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y otras patologías similares.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Baina tuberkulosiaren prebentziorako eraginkorrak diren droga batzuk oso toxikoak dira gibelerako, eta horregatik polemika sortu da, horien erabileraren gainean. Sin embargo algunas drogas eficaces para la prevención de la tuberculosis son muy tóxicas para el riñón, lo que comporta polémica respecto a su uso.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Drogarik ez kontsumitzeak infekzioa prebenitzen laguntzen du, baina kontsumituz gero, ez dira zainetatik kontsumitu behar. El no consumir drogas contribuye a la prevención de la infección, aunque si se consumen, se debe evitar hacerlo por vía intravenosa.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurdunaldian alkohola, drogak edota tabakoa kontsumitzeagatik edo dieta orekatua ez izateagatik, gaixotasun transmitigarriak izateagatik edo ariketa fisiko arriskutsuak egiteagatik, fetua behar bezala garatuko ez lukeen arazo edo urritasunen bat sor daiteke jaio aurretiko aldian. Hábitos como el consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, o el no llevar una dieta equilibrada, padecer enfermedades transmisibles o realizar actividades fí­sicas peligrosas durante la gestación pueden producir deficiencias o trastornos en el desarrollo del feto durante este perí­odo prenatal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hauek dira beste arazo batzuk: tuberkulosiaren andui partikularretarako drogari erresistentzia izatea, eta gaixotasuna berriro pairatzea. Otras complicaciones son la resistencia a la droga para cepas particulares de la tuberculosis y la recurrencia (que se vuelva a repetir) de la enfermedad en algunos pacientes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Tratamendua tuberkulosiaren kontrako drogekin egiten da; hainbat drogen dosiak ematen dira egunero ahotik hartzeko, eta dosiek droga-nahasketa desberdinak izan ditzakete. El tratamiento se lleva a cabo con drogas antituberculosas, para lo cual se prescriben dosis orales diarias de drogas múltiples que pueden incluir distintas combinaciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

- Drogarik eta alkoholik ez kontsumitzea. - No consumir drogas ni alcohol.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gaitasun pertsonala eta drogen kontsumoaren gaineko autokontrola bultzatzea, eta era berean, bizimodu berria eskaintzea, batetik, abstinentziaren beharrean eta, bestetik, bere bizitzaren kontrola berreskuratzean oinarritua. promover la competencia personal y el autocontrol sobre el consumo de drogas, así­ como ofrecer un nuevo estilo de vida basado, por un lado, en la necesidad de la abstinencia y, por el otro, en recuperar el control sobre su vida.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Drogen kontsumoarekin lotutako arriskuak gutxitzea. Disminución de riesgos asociados al consumo de drogas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

droga > droga (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mendebaldeko herrialdeetan, alkohola droga legala da, eta ondo onartuta dago gizartean. En los paí­ses occidentales el alcohol es una droga legal y ampliamente aceptada desde el punto de vista social.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zati aktibo horiei droga deitzen zaie. Estas partes activas se denominan droga.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

3.000 droga eta produktu homeopatiko baino gehiago ezagutzen dira, eta haien jatorria, zati batean, botika alopatiko gehienen jatorri bera da, hau da: Se conocen más de 3.000 drogas y productos homeopáticos y su procedencia es, en parte, la misma que la mayoría de los medicamentos alopáticos, es decir:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eskala horien arabera, drogak faktore hauen arabera diluitzen dira: 1:10, 1:1.000 eta 1:50.000, hurrenez hurren. De acuerdo con estas escalas, las drogas son diluidas por factores de 1:10, 1:1.000 y 1:50.000 respectivamente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta