direkzio

1
direkzio > dirección (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Direkzio lagundu elektromekanikoa Dirección asistida electromecánica

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzio-zutabearen euskarrian egoten da, eta multzoa osatzen du, eskuarki, direkzioaren maniobrarekin (keinukariak); beste kasu batzuetan, baterako multzoa osatzen du bolanteko gainerako aginteekin, eta, multzo osoa ateratzeko, aurretiaz bolantea desmuntatu behar da. Va dispuesto sobre el soporte de la columna de dirección, forma conjunto generalmente con la maniobra de dirección (intermitentes); en otros casos, forma un bloque común con el resto de mandos sobre el volante, lo que obliga al desmontaje previo de este para proceder a la extracción del conjunto completo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzio-zutabera doan marruskadura-eraztuna Anillo rozante columna de dirección

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kapota (eskuineko eta ezkerreko direkzioaren alboko argitik gertu) Capó (cerca del faro lateral de dirección derecho e izquierdo)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzioaren/pizte-etengailuaren segurua Seguro dirección/interruptor encendido

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzioaren alboko adierazleak Indicadores laterales de dirección

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Egoeraren eta direkzioaren aurrealdeko adierazleak Indicadores anteriores de posición y dirección

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak