diluzio

1
diluzio > dilución (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nahastean dagoen printzipio aktiboaren proportzioa txikia bada, komenigarria da diluzioen bidez nahastea. Cuando la proporción de principio activo en la mezcla es reducida, resulta conveniente proceder al mezclado por diluciones.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

T.A. landare-andui guztientzat eta animalia txikientzat erabiltzen da, hortik gero beste diluzio batzuk prestatzeko. La T.M. se emplea para todas las cepas vegetales y los animales pequeños, con el fin de poder preparar las diluciones posteriores.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

DILUZIOA. DILUCIÓN.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaur egun, bi diluzio-metodo erabiltzen dira: Actualmente se emplean dos métodos de dilución:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Flasko bereizietan prestatzen dira; diluzioak adina flasko behar izaten dira. Se prepara en frascos separados, son necesarios tantos frascos como diluciones.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

1CH diluzioa prestatzeko, T.A.-ren zati bat eta % 70eko alkoholaren 99 zati hartzen dira, eta astindu egiten da. Para preparar la dilución 1CH se toma una parte de T.M. y 99 partes de alcohol al 70 % y se agita.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2 CH diluzioa prestatzeko, T.A.-ren zati bat eta % 70eko alkoholaren 99 zati hartzen dira, eta astindu egiten da. Para conseguir 2 CH se toma una parte de la dilución 1 CH y 99 partes de alcohol al 70 % y se agita.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Flasko bakarrarena ere deitzen da. T.A. hartzen da; astintzen da eta flaskoa hustu egiten da. Horrela, flasko horren paretetan, T.A. horren zati 1 geratzen da gutxi gorabehera. Ur iragaziaren 99 zati gehitzen dira; astintzen da, eta horrela lortzen dugu lehenengo diluzioa, 1K. También denominada de frasco único. Se toma la T.M., se agita y se vacía el frasco que lo contiene, con lo que en las paredes de dicho frasco quedará aproximadamente 1 parte de T.M. Se añaden 99 partes de agua filtrada, se agita y obtendremos así­ la primera dilución, 1K.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Diluzio hori duen flaskoa hustu ondoren, uraren 99 zatirekin betetzen da, astintzen da, eta 2K diluzioa lortzen dugu. Tras el vaciado del frasco que contiene la dilución anterior, se llena con 99 partes de agua, se agita y obtendremos la 2K.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

4 CH edo 5 CH diluzioak tokian tokiko sintomak edo lesioak tratatzeko, adibidez, gorritasun bat, eguzkiak eragindako erredura edo bihotzerrea. las diluciones 4 CH o 5 CH para los sí­ntomas locales o las lesiones, como una rojez, una quemadura solar leve o un ardor de estómago.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta