dikzio

1
dikzio > dicción (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dikzioa. Dicción.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Dikzio ona izateak esan nahi du hizkuntza ondo menderatzea, eta, mezua ulertuko badugu, beharrezkoa da hitzak ondo ahoskatzea. Una buena dicción consiste en tener un buen dominio del idioma y una adecuada pronunciación de las palabras es necesario para la comprensión del mensaje

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahoskera okerra (dikzio-ariketen bidez zuzentzen da). Pronunciación incorrecta (se corrige mediante ejercicios de dicción .

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak hainbat fitxa diseinatuko ditu, bezeroaren ahots-ezaugarriekin lotutako hainbat auzi apuntatzeko, hala nola ahoskera dikzioa tinbrea irteera tonua erritmoa modulazioa eta atsedenak testu bat ozen irakurtzen ari dela. El asesor diseñará unas fichas en las que irá anotando, las cualidades de la voz del cliente respecto a su pronunciación dicción timbre lanzamiento tono ritmo modulación y pausas en la lectura de un texto en voz alta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroaren dikzioa balioesteko fitxa baten adibidea: Ejemplo de ficha para valorar la dicción del cliente

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Dikzioa Dicción

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroaren dikzioa eskasa da. La dicción del cliente es deficiente.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroaren dikzioa balioesteko egin litekeen beste jarduera bat grabatzea da, albistegi baten simulazio bat eginez edo kameraren aurrean kazetaritza-albiste labur bat irakurriz. Otra actividad que podría realizarse para valorar la dicción del cliente es grabarlo realizando un «simulacro» de noticiario, o leyendo frente a la cámara una breve noticia periodística.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Lortu dugu bezeroaren hitzezko hizkuntzaren berezitasunak identifikatzea, hala nola ahots-tonua, dikzioa atsedenak edo adierazpideak? ¿Hemos logrado identificar las particularidades del lenguaje verbal del cliente tono de voz dicción pausas, o expresiones?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak