botika-kutxa

1
Botikin bat etxe batean.
Botikin bat etxe batean.
botika-kutxa > botiquín (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Botika-kutxek zenbait elementu erabilgarri eduki behar dituzte, behar bezala aukeratuak, istripu bat izan duen neska-mutila ahalik eta lasterren artatzeko, gertueneko osasun-zentrora eraman bitartean beharrezkoa balitz edo langile espezializatuak iritsi bitartean. Estos botiquines tienen que contener una serie de elementos útiles y debidamente seleccionados, para poder atender al niño o niña que haya sufrido un accidente hasta que sea trasladado al centro sanitario más próximo, si es necesario, o hasta que llegue el personal especializado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Botika-kutxa mota hori haur-eremu edo -zentroetan erabil daiteke, nahiz naturarekin kontaktuan dauden zentroetan: Este tipo de botiquí­n se puede utilizar tanto en espacios o centros infantiles como en aquellos centros que están en contacto con la naturaleza como por ejemplo:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Komeni da botika-kutxako tapan gertueneko larrialdietako telefonoak idatzita edukitzea: Es conveniente que en la tapa del botiquí­n se tengan los teléfonos de urgencias más próximos:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Lehen Laguntzarako Espainiako Pediatria Elkarteak emandako gomendioak kontuan hartuta, oinarrizko botika-kutxa pediatrikoak honako hauek izan beharko lituzke: Siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria^) el botiquí­n pediátrico básico debería contener:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Diseinatu botika-kutxa bat, bai etxerako bai hondartzan dagoen udalekuetako etxe baterako balio dezakeena. Diseña un botiquí­n que sirva tanto para el hogar doméstico como para una casa de colonias en la playa.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Beharrezkoa da botika-kutxari aurreko aldean zerrenda bat itsastea, zer botika eta erremedio dituen azaltzen duena, eta zerrenda eguneratuta edukitzea. Es necesario que el botiquí­n presente una lista pegada y actualizada en la parte frontal para conocer con qué elementos y remedios se cuenta.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Botika-kutxako instrumenturen bat erabili behar badugu, erabili ondoren, ondo garbitu eta desinfektatu behar dugu, eta erabat lehortzen utzi. En caso de usar algún instrumento del botiquí­n se debe, posteriormente, lavar adecuadamente, desinfectar y dejar secar por completo dicho elemento.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

9A Botika-kutxa 9A Botiquí­n

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ezinbestekoa da lehen laguntzetarako botika-kutxa edukitzea, adin desberdinetako pertsonak elkarrekin bizi diren edozein lekutan, hau da, etxebizitzan, ikastetxean, olgetarako zentroan edo edozein eratakoan. Es imprescindible disponer de un botiquí­n de primeros auxilios en cualquier espacio donde convivan diferentes personas, ya sea la vivienda familiar, un centro educativo, recreativo o de cualquier otra condición.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Botika-kutxaren ezaugarriak eta edukia beharraren eta erabileraren araberakoak (etxerako den, ibilgailurako, udalekutarako eta abar) eta botika-kutxa erabiliko duten pertsonen gaitasunaren araberakoak izango dira. Las caracterí­sticas y contenido del botiquí­n dependerá de las necesidades y uso (hogar, vehí­culo, casa de colonias, etc.) y de la capacidad de las personas que lo van a utilizar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna