bizi-funtzio

1
bizi-funtzio > función vital (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste zenbait bizi-funtzio kontrolatzea, hala nola bihotz-erritmoa, arnasketa-funtzioa, tentsio arteriala... Controlar funciones vitales como el ritmo cardíaco, la función respiratoria, la tensión arterial...

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Entzefaloaren enborraren sakonean dagoen gai griseko nukleoa da, eta bizi-funtzio hauek betetzen ditu, esate baterako: exist es un núcleo de sustancia gris que se sitúa en la profundidad del tronco del encéfalo y que realiza funciones vitales tales como:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aipatu haren bizi-funtzioak. Nombra sus funciones vitales.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Sistema horretan daude zenbait bizi-funtzioren kontralatzaileak, hala nola bihotz-erritmoarena, arnasketa-funtzioarena, tentsio arterialarena... En este sistema se encuentran controladores de funciones vitales como los del ritmo cardíaco, la función respiratoria, la tensión arterial...

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

entzefaloaren enborraren sakonean gai griseko nukleo bat dago, AKTIBATZAILEAREN SARE SISTEMA (ASS) osatzen duena, eta horregatik du entzefaloaren enborrak funtzio hori. ASSk zenbait bizi-funtzio betetzen ditu, eta hauek dira aipagarrienak: la función se debe a que en la profundidad del tronco del encéfalo existe un núcleo de sustancia gris que constituye el SISTEMA RETICULAR de ACTIVADOR (SRA) que realiza funciones vitales entre las que destacan las siguientes:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nukleoak DNA du, eta bizi-funtzioak eta ugalketa kontrolatzen ditu. El núcleo contiene ADN y lleva el control de las funciones vitales y de la reproducción.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta