biraketa-momentu

1
biraketa-momentu > momento de giro (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biraketa-momentua Momento de giro

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.3 irudia. Unitate birakari oleopneumatiko baten biraketa-momentua p lan-presioaren eta Fax karga axialaren funtzioan (enboloaren diametroa = 70 mm; pinoiaren diametroa = 33 mm; karga axial onargarri maximoa 500 kp). Figura 4.3. Momento de giro en función de la presión de trabajo p y la carga axial Fax de una unidad rotativa oleoneumática (diámetro de émbolo = 70 mm; diametro del piñón = 33 mm: carga axial máxima admisible 500 kp).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.3 irudian erakusten da horrelako biraketa-unitate jakin baten kasuan (zulaketarako erresistentzia) izango dugun biraketa-momentuaren balioa, lan-presioaren eta karga axialaren funtzioan [12]. En la figura 4.3 está indicado el momento de giro en función de la presión de trabajo y de la carga axial para una determinada unidad de figura 4.3 está indicado el momento de giro" target="_blank">figura 4.3 está indicado el momento de giro de este tipo (resistencia de taladro) [12].

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Geldirik dagoenean biraketa-momentu txikia. Ezin da gainkargatu. Potentzia txikiak ematen ditu. Bajo momento de giro en la posición de paro, no sobrecargable, pequeño desarrollo de potencia

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrela, beraz, egonkortasun handiagoa lortzeko, P1 posizionagailuak ahalik eta urrunena egon behar du zilindroaren ardatzak V1 elementua biltzen duen planoan egiten duen proiekziotik. Era horretan, zilindroaren X ardatzaren inguruko biraketa-momentuekiko erresistentzia hobetu egiten da. Así­ pues, para mayor estabilidad, P1 debe estar lo más alejado posible de la proyección del eje del cilindro sobre el plano que contiene V1, mejorando la resistencia a los momentos de giro alrededor del eje X -del cilindro-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aurreko kasuetako P1 posizionagailuaren kokapenari dagokionez, konfigurazio horretan ez litzateke egokiena izango piezaren pisuak sortzen duen biraketa-momentua konpentsatzeko, pieza desorekatuta geratuko bailitzateke. Si nos regimos por la posición de P1 de los casos anteriores, ahora no sería la más adecuada para compensar el momento de giro que crea el peso propio de la pieza, quedando ésta en desequilibrio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu horietan, euskarri bat ipini behar da biraketa-momentu hori gainditzeko eta pieza orekatuta uzteko. En estos casos hace falta colocar un soporte para vencer ese momento de giro y dejar la pieza en equilibrio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea