bikote-harreman Bilatu bikote-harreman testuinguru gehiagotan

1
bikote-harreman > relación de pareja (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasurik esanguratsuenak bikote-harremanean eta gurasoen eta seme-alaben arteko harremanean eragina dutenak dira. Los casos más representativos son aquellos que afectan a la relación de pareja y entre padres e hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikote-harremanak. Relaciones de pareja.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikote-harreman gehienetatik seme-alabak jaio ohi dira. De la mayoría de las relaciones de pareja suelen nacer hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikote-harremanak, gurasoen eta seme-alaben artekoak eta belaunaldien arteko elkartasuna dira gatazkagune nagusiak familia-errealitatean. Las relaciones de pareja, las que se dan entre padres e hijos y la solidaridad intergeneracional son los principales focos de conflicto en la realidad familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikote-harreman gatazkatsuak. Relaciones de pareja conflictivas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Alde batetik, hori betetasun-iturri izan daiteke, denbora eta askatasuna izango baitute kanpoko mundua, lehengo denbora-pasak edo berriak berriz aurkitzeko, edo lanari edo bikote-harremanari denbora eskaintzeko. Baina, beste alde batetik, aurreragoko guraso-eginkizuna dela eta, galera-sentimenduak agertzen dira (habia hutsaren sindromea deiturikoa). Por una parte, esto puede ser una fuente de satisfacción, ya que hay tiempo y libertad para un reencuentro con el mundo exterior, antiguos o nuevos pasatiempos, dedicación al trabajo o a la relación de pareja; pero por otra parte se experimentan sentimientos de pérdida por los antiguos roles parentales (el llamado sí­ndrome del nido vací­o).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, dibortzioa oso hedatuta dagoen jokabidea da, batez ere bikote-harremanak, familiako interes ekonomikoen gainetik, atsegina eta asegarria izan behar duen ideia dela eta. En la actualidad el divorcio es una práctica común muy extendida, sobre todo por la idea de que la relación de pareja ha de ser gratificante y satisfactoria por encima de los intereses económicos familiares.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikote-harreman gatazkatsuak Relaciones de pareja conflictivas

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Batetik, gozamen-iturri izan daiteke hori, denbora eta askatasuna ematen baitu kanpoko munduarekin berriz topatzeko, denbora-pasa zaharrei edo berriei ekiteko, edo denbora lanean edo bikote-harremanean emateko; bestetik, ordea, lehengo guraso-zereginak galtzen direla sentitzen da (habia hutsaren sindromea deitzen zaio horri). Por una parte, esto puede ser una fuente de satisfacción, ya que supone tiempo y libertad para un reencuentro con el mundo exterior, antiguos o nuevos pasatiempos, dedicación al trabajo o a la relación de pareja; pero por otra parte se experimentan sentimientos de pérdida por los antiguos roles parentales (el llamado sí­ndrome del nido vací­o).

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz