bikoizketa

1
Bikoizketa estudio bateko grabaketa gela eta soinu teknikariaren gela
Bikoizketa estudio bateko grabaketa gela eta soinu teknikariaren gela
bikoizketa > doblaje (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aukera gehiago dituenez, arlo konplexuagoetan jarduteko aplikazioak jarri dizkiote, eta une honetan estudio osatua da musikak, soinu-bandak, bikoizketak, etab. editatzeko, erregistratzeko eta sortzeko. Este incremento de posibilidades, ha permitido al equipo dirigir sus aplicaciones hacia campos más complejos, convirtiéndose en un estudio completo para la edición, registro y creación de músicas, bandas sonoras, doblaje, etc..

Materiala: Soinu profesionala

Horrez gainera, AudioFile-ren 8. bertsioak funtzio berri oso garrantzitsuak ditu bikoizketan lan egiten dutenentzat. También la versión 8 trae al AudioFile nuevas funciones muy importantes para los que trabajan en doblaje.

Materiala: Soinu profesionala

Bikoizketan, irudien "bloke" laburrekin egin ohi dute lan. En el doblaje, suelen trabajar con "bloques" cortos de imagen.

Materiala: Soinu profesionala

Beste AudioFile bat nahasgailu txiki batekin erabil daiteke bikoizketarako, eta, azkenik, hirugarren bat egon daiteke automatizatutako nahasketa-gela batean. Un segundo AudioFile puede emplearse junto con un pequeño mezclador para doblaje y, finalmente, puede haber un tercero en una sala de mezclas automatizada.

Materiala: Soinu profesionala