batuketa bitar

1
batuketa bitar > suma binaria (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekuazio horren arabera, batuketa bitarra batuketa-irteeretan (?0- ?3) eta irteerako bururakoan (COUT) ageri da: La suma binaria aparece en las salidas suma (?0- ?3) y en el acarreo de salida (COUT) de acuerdo con la ecuación:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

batutzaileekin batuketa bitar bat egitea realización de una suma binaria con sumadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ikus daiteken bezala, batuketa bitarraren eragiketa, zirkuitu batutzaileak egiten duen moduan behintzat, baliozkoa izango da, eragigaiak logika negatiboan adierazi arren; hau da, batak zero gisa interpretatuz eta alderantziz. Se puede observar que la operación de la suma binaria tal como la lleva a cabo un circuito sumador, también es válida si los operandos vienen dados en lógica negativa, es decir, interpretando los unos como ceros y viceversa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Jarraian, batuketa bitarrak egiten dituzten zirkuitu logiko motak aipatuko ditugu. Seguidamente se describen los circuitos lógicos que realizan sumas binarias.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

zirkuitu batutzaileekin batuketa bitarra egitea Realización de una suma binaria con circuitos sumadores

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Programa hau 6502 mikroprozesadorearentzat dago idatzia mnemonikoak erabiliz (horien definizioak 4.2 taulan ikasi ziren). Programa honek 38H berehalako datuaren eta 070FH memoria-posizioan dagoen datuaren eta carry-aren arteko batuketa bitarra egiten du, eta emaitza 0710H memoria-posizioan gordetzen da. Este programa está escrito en nemónicos para el micro-procesador 6502, cuyas definiciones se estudiaron en la Tabla 4.2. Dicho programa realiza la suma binaria del dato inmediato 38H, con el dato contenido en la posición de memoria 070FH y el carry, almacenando el resultado en la posición de memoria 071 0H.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Batuketa bitarreko oinarrizko arauak gogoratuz, egia-taula lor dezakegu (2.4 taula). Recordando las reglas básicas de la suma binaria, se puede deducir su tabla de verdad (Tabla 2.4).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Batuketa bitarra. Suma binaria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura