balio logiko

1
balio logiko > valor lógico (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzioak sarrerako bi argumentu eta katearen erreferentzia bat izango ditu; balio logiko bat ere edukiko du, katea kodetu (true) edo deskodetu (false) nahi den adierazteko. La función tendrá dos argumentos de entrada, una referencia a la cadena y un valor lógico indicando si se desea codificar (true) o decodificar (false).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kontuan hartu behar da aldagaien balio logikoak ez direla sistemaren araberakoak; horren ordez, inguruak zehazten ditu, eta beraz, edozein balio har dezakete. Obsérvese que los valores lógicos de las variables no dependen del propio sistema, sino que vienen dadas por el entorno exterior y por lo tanto, en principio, pueden tomar cualquier valor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ateari buruzko adibidea aipatu berri dugu. Bertan, 1 balio logikoa (egia) 5-Veko tentsioarekin adierazita zegoen, eta 0 balio logikoa (faltsua), 0 V-eko tentsioarekin adierazten zen. En el anterior ejemplo del portón, el valor lógico 1 (la verdad) estaba representado por la tensión de 5V y el valor lógico 0 (la falsedad) estaba representado por la tensión de 0V.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Beste proposizio edo balio logiko batzuetan oinarrituta proposizio bati balio logiko bat esleitzeko harremana matematikoki adierazteko era da funtzio logikoa. Una función lógica es la forma matemática de representar una relación por la que a una proposición se le asigna un valor lógico a partir de los valores lógicos de otra u otras proposiciones.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Esakunearen esanahia ikusita ondorioztatzen da, f-ren balio logikoa a eta b balio logikoen araberakoa dela; beraz, lehen esan dugun bezala: Del enunciado se deduce que el valor lógico de f depende de los valores lógicos de a y b, por lo tanto, según se definió anteriormente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibide horretan bezala, hemendik aurrera, balio boolearrak (1 eta 0) erabiliko dira, eta balio logikoak ( E eta F) alde batera utziko ditugu. Como en este ejemplo, de ahora en adelante, en las tablas de verdad se van a emplear valores booleanos (1 y 0) abandonando en la notación los valores lógicos (V y F).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Balio logikoen konbinazioak zenbaki bitar gisa interpretatzean, egia-taula batean jasotako konbinazio posible guztiak oso erraz osatu daitezke. El método de interpretar las combinaciones de valores lógicos como números binarios permite obtener fácilmente todas las posibles combinaciones que hay que recoger en una tabla de verdad.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Beste era batean esanda, funtzio logikoa edo funtzio boolearra, beste proposizio edo balio logikoetan oinarrituta, proposizio bati balio logiko bat esleitzeko harremana matematikoki adierazteko era da. Dicho de otro modo, una función lógica o booleana es la forma matemática de representar una relación por la que a una proposición se le asigna un valor lógico a partir de los valores lógicos de otra u otras proposiciones.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Proposizio logiko batek har ditzakeen balio logikoen multzoa da; hau da: Es el conjunto de valores lógicos que puede tomar una proposición lógica, es decir:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Proposizio edo aldagai logikoak dira, eta bakoitzak E (1) edo F (0) balio logikoa adierazten du. Son las proposiciones o variables lógicas, que representan o toman uno de los dos valores lógicos V (1) o F (0).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria