balio konstante

1
balio konstante > valor constante (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
SUB AX,30. BX erregistroaren edukiari 30 balio konstantea kentzen dio, eta emaitza BX erregistroan biltegiratzen du. SUB BX,30 Resta al contenido del registro BX el valor constante 30 y el resultado lo almacena en BX.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zarata hipotetikoaren maila da, balio konstantekoa eta benetako zaratak denbora jakinean sortzen duen energiaren Zarata hipotetikoaren maila da, baliokidea, dBA-tan neurtuta (Zarata hipotetikoaren maila da, balio" target="_blank">Zarata hipotetikoaren maila da, balio efikazaren modukoa, tentsio alternoa neurtzeko erabiltzen denaren antzekoa). Se trata del nivel de un ruido hipotético, de valor constante, con una energía equivalente a la que produce el ruido real durante un tiempo determinado, medido en dBA (una especie de valor eficaz, similar al utilizado en la medida de tensiones alternas).

Materiala: SCADA sistemak