balazta-sistema

1
balazta-sistema > sistema de freno (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balazta-sistemako anomalien sintomak Síntomas de anomalías en el sistema de frenos tabulatzailea;&tabulatzailea;137

Materiala: Ostalaritza

Balazta-sistemari esker automobilaren abiadura murriztu edo automobila gelditu egin daiteke. El sistema de frenos permite disminuir la velocidad del automóvil o detenerlo.

Materiala: Ostalaritza

Gidariak pedalaren edo palankaren gainean indarra aplikatzen du, eta indar hori, presio hidraulikoaren edo pneumatikoaren bitartez nahiz kable bidez balazta-sistemaren osagaietara transmititzen da; azkenean, gurpiletan marruskadura eragiten du eta, horren ondorioz balaztatu egiten dira edo mugitu ezinik geratzen dira. La persona que conduce aplica una fuerza sobre un pedal o palanca la cual, mediante presión hidráulica, neumática o por cable se transmite a los distintos componentes del sistema de frenos y produce finalmente una fricción en las ruedas que hace que se frenen o que queden inmovilizadas.

Materiala: Ostalaritza

Balazta-sistema guztietan honako osagai hauek aurkituko ditugu:balaztaren pedala serbobalazta balazta-ponpa,hodiak balazta-likidoaren depositua balazta-likidoaetagurpilen gainean marruskadura aplikatzen duten osagaiak Los componentes que encontramos en todos los sistemas de freno son elpedal de freno elservofreno, labomba de freno lascanalizaciones, eldepósito del líquido de freno" target="_blank">frenos ellíquido de frenosy loscomponentes que aplican la fricción sobre las ruedas

Materiala: Ostalaritza

Balazta-sistemako anomalien sintomak Síntomas de anomalías en el sistema de frenos

Materiala: Ostalaritza