auzo

1
La Boca, Buenos Aireseko auzoetako bat.
La Boca, Buenos Aireseko auzoetako bat.
auzo > barrio (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adierazi bitartekotza estrategia eraginkortzat joko zenukeen zenbait egoera; adibidez, institutuan edo eskolan, edo bizi zaren auzoan. Indica diferentes situaciones, por ejemplo en el ámbito de tu instituto o escuela, o de tu barrio, donde recomendarías la mediación como una estrategia eficaz.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zure herriko, auzoko edo eremuko osasun-zerbitzuak identifikatu behar dituzu. Se trata de identificar los diferentes servicios de salud de tu localidad, barrio o zona.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Talde bakoitzak ikerketa-lana egin behar du, bere herrian edo auzoan dauden osasun-zerbitzu guztiak kokatzeko. Cada grupo realizará un trabajo de investigación para localizar todos los servicios de salud que existen en su localidad o barrio.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

2-3 urteko haurrekin haur-hezkuntzako eskola batean ari zarete lanean; eskola hiriko auzo batean dago kokatuta, eta hirugarren hiruhilekoan bi eguneko eskola-udalekuak antolatuko dira. Os encontráis trabajando en un centro de educación infantil con niños de 2 a 3 años, el centro está situado en un barrio de una ciudad y en el tercer trimestre se van a organizar unas colonias escolares de dos días de duración.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bikoteka jarri, eta jaso fitxetan zuen herrian, auzoan edo barrutian haurrak artatzeko dauden zentro bakoitzetik (ikastetxeak, ludotekak, familia-eremuak, jolas-eremuak eta abar) gertuenen dagoen osasun-etxeko helbidea eta telefonoa. Por parejas, recoged por medio de fichas, la dirección y el teléfono del Centro de Salud más próximo de cada uno de los centros de atención a la infancia (centros educativos, ludotecas, espacios familiares, espacios de juego, etc.) de vuestro municipio, barrio o distrito.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hortaz, eskola horietan, haur txikiak dituzten guraso guztiei eskaini behar litzaizkieke ate irekietako jarduerak, bilera informatiboak, zirkularrak, triptikoak, hitzaldiak, etab.; horrek izan behar luke auzo guztietako politiken ohiko ildoa, eta, jakina, eremu publikoan, udalena. De esta forma, la planificación, organización y puesta en práctica de actividades de puertas abiertas, charlas informativas, circulares, trí­pticos, conferencias, etc. desde estos centros escolares dirigidas a todos los padres con hijos menores deberían ser la tónica general de las polí­ticas de todos los barrios y, por supuesto, desde el ámbito público, los ayuntamientos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Tortosako Udaleko gizarte-zerbitzuek 90 urteko emakumea atera behar izan zuten atzo etxetik Ferreries auzoan. Hainbeste zikinkeria pilatuta bere osasuna ere arriskuan ipini zuen. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Tortosa tuvieron que sacar ayer por la mañana a una mujer de 90 años de su piso, ubicado en el barrio de Ferreries, porqué había acumulado tanta suciedad que había puesto en peligro su propia salud.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde txikietan, aztertu etxez etxeko zerbitzuak eskaintzen dituen zein enpresa dagoen bizi zareten auzoan, hirian edo probintzian. En pequeños grupos, indagad en vuestro barrio, ciudad o provincia que empresas de servicios a domicilio existen.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erabiltzaileak zein maiztasunez dituen gizarte-harremanak (norbait ikustera joan edo bisitaren bat jaso, auzoko bilera-zentroren batera joan eta abar). Frecuencia con que el usuario mantiene contactos sociales (ir de visitas o recibirlas, acudir a un centro de reunión del barrio, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Auzoko ekintzei eta jaiei buruzko informazioa ematea eta haietara joan dadin bultzatzea. - Informar sobre los actos y fiestas del barrio e incitarle a que vaya.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea