atoi Bilatu atoi testuinguru gehiagotan

1
atoi > remolque (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badira atoi konbentzionalak ere, sistema zentrifugo bat lotzen zaienak. Eremu handietan banatzeko erabiltzen dira, 2.000 eta 5.000 kg bitarteko toberekin Existen remolques convencionales a los que se acopla un sistema centrífugo, como distribuidores de gran superficie con tolvas de 2.000 a 5.000 kg

Materiala: Nekazaritza

Karga simaurtegitik atoira eramateko, traktorearen aurreko pala eta garabiak erabiltzen dira nagusiki. Para la carga desde el estercolero al remolque se utilizan principalmente la pala frontal del tractor y grúas.

Materiala: Nekazaritza

Gorotza barreiatzeko atoiak Remolques distribuidores de estiércol

Materiala: Nekazaritza

Atoiaren hezurdura bastidore bat da, dagokion lokailuaren bidez traktorearekin lotuta dagoena. El esqueleto del remolque es un bastidor que va unido al tractor mediante el correspondiente enganche.

Materiala: Nekazaritza

Garrantzitsua da listoien formak gorotzak herrestan eramaten laguntzea eta atoiaren zoruan itsatsitako masa ezin hobeto biltzea. Es importante que la forma de los listones ayude al arrastre del estiércol, recogiendo perfectamente la masa adherida al suelo del remolque

Materiala: Nekazaritza

Gorotza, beraz, atoiaren atzealdean dagoen mekanismo banatzailera eramaten dute; biak ere traktorearen indar harguneak eragiten ditu. Se encargan de acercar el estiércol al mecanismo distribuidor que va situado en la parte trasera del remolque ambos son accionados por la toma de fuerza del tractor

Materiala: Nekazaritza

Mekanismo banatzaileak gorotza xehatzen eta atoitik kanpora botatzen du. El mecanismo distribuidor desmenuza y lanza el estiércol fuera del remolque

Materiala: Nekazaritza

Ongarri organiko solidoen banagailuak, berez, ongarria banatzen duen gailu mekaniko bat egokiturik daramaten atoiak dira. Los repartidores de abonos orgánicos sólidos son de hecho remolques sobre los que se ha adaptado un dispositivo mecánico que reparte el abono

Materiala: Nekazaritza

Karga kaxa atoi normal batenaren berdina da; hondoa metalikoa edo egurrezkoa izan daiteke eta alboak kanporantz tolesgarriak, izan ere, horrek zamalanak errazten ditu banagailua atoi gisa erabiltzen denean. La caja de carga es la de un remolque normal, con el fondo metálico o de madera y con laterales plegables hacia el exterior, de forma que se facilita la carga y descarga de materiales cuando el repartidor es utilizado como remolque

Materiala: Nekazaritza

Barra metaliko batzuk dira, bi kate paralelori lotuak, atoiaren hondoan herrestan eramateko balio dutenak. Están constituidos por barras metálicas unidas a dos cadenas paralelas, que las arrastran por el fondo del remolque

Materiala: Nekazaritza