ataka paralelo

1
Ordenagailu eramangarri bateko  inprimagailuaren ataka paraleloa
Ordenagailu eramangarri bateko inprimagailuaren ataka paraleloa
ataka paralelo > puerto paralelo (55 testuinguru)
eu testuak es testuak
Identifikatu ordenagailuko ataka paraleloaren oinarri-helbidea. Identificar la dirección base del puerto paralelo de su ordenador.

Materiala: Industria komunikazioak

Egiaztatu PCaren SETUP pantailan ataka paraleloa konfiguratzeko aukerak. Comprobar en la pantalla de SETUP del PC las posibilidades de configuración del puerto paralelo.

Materiala: Industria komunikazioak

Edozein PCk datuak ataka paralelotik irakurtzeko aukera ematen du nibble moduak edo erdi byteak. El modo nibble o semibyte permite que cualquier PC pueda leer datos por el puerto paralelo.

Materiala: Industria komunikazioak

PCetako ataka paraleloak ez ditu hardware-etendurak erabiltzen inprimagailuarekin komunikatzeko, baina gai da hardware-etendura bat eragiteko, eta denbora errealean datuak atzemateko erabil daiteke etendura hori. El puerto paralelo de los PC no utiliza las interrupciones hardware para comunicarse con la impresora, pero es capaz de generar una interrupción hardware que puede ser utilizada para capturar datos en tiempo real.

Materiala: Industria komunikazioak

Ataka paraleloak IRQ5 edo IRQ7 etendura jaurti dezake egoera-erregistroko S6 bitarekin bat datorren /ACK seinalean trantsizioa atzematen den bakoitzean. El puerto paralelo puede lanzar la interrupción IRQ5 o IRQ7 cada vez que se detecta una transición en la señal /ACK que se corresponde con el bit S6 de registro de estado.

Materiala: Industria komunikazioak

Etendura gertatzeko, beharrezkoa da ataka paraleloa programatzea etendurak aktibatzeko, C4 bita batean jarriz. Para que la interrupción se genere es necesario programar el puerto paralelo para activar las interrupciones poniendo el bit C4 a uno.

Materiala: Industria komunikazioak

ATAKA PARALELOA PUERTO PARALELO

Materiala: Industria komunikazioak

Gure ataka paraleloa bi norabidekoa balitz, aldiko byte bat irakurri ahalko genuke datu-erregistroa sarrera gisa erabilita. Si nuestro puerto paralelo es bidireccional, podemos leer un byte de una sola vez utilizando el registro de datos como entrada.

Materiala: Industria komunikazioak

Jarraian ageri den zirkuituak ataka paraleloko D0 eta D7 bitarteko datu-irteerak monitorizatzea ahalbidetzen du bit bakoitzeko LED bat eta 74XX244 zirkuitu integratu bakar baten bidez; zirkuitu horrek hiru egoerako 8 BUFFER kontrolagarri ditu 4ko 2 taldetan. El siguiente circuito permite monitorizar las salidas de datos D0 a D7 del puerto paralelo mediante un LED por cada bit y un único circuito integrado 74XX244 que contiene 8 BíšFFERS triestado controlables en 2 grupos de 4.

Materiala: Industria komunikazioak

Edozein TTL familia bateragarri erabil daiteke ataka paralelora konektatzeko; edonola ere, HCT familia gai da korronte handia hornitzeko karga altu nahiz baxuko egoeratan, eta horregatik, egokiagoa da. Cualquier familia compatible TTL puede ser utilizada para conectarla al puerto paralelo, no obstante la familia HCT es capaz de suministrar una elevada corriente en condiciones de carga altas y bajas por lo que la hace la más indicada.

Materiala: Industria komunikazioak