asma

1
Inhalagailu bat.
Inhalagailu bat.
asma > asma (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teknika hori erabiltzea garrantzitsua da, batez ere norbaitek bronkitisa bezalako arnas eritasunik, alergiarik edo asmarik baldin badu etxean, eta adinekoak edo haurrak badaude ere kontuan izango da. Es importante usar esta técnica sobre todo si en la vivienda hay personas que padezcan alguna enfermedad respiratoria como bronquitis, alergia o asma, también se tendrá en cuenta si hay personas mayores o niños.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arnas gaixotasunak (esate baterako, bronkioetako asma), asaldura metabolikoak (diabetesa), infekzio kronikoak; kardiopatiak; sortzetiko edo hartutako immunoeskasiak eta abar. Enfermedades respiratorias como el asma bronquial, alteraciones metabólicas como la diabetes, infecciones crónicas, cardiopatías, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Beste batzuk, berriz, eragile alergikoek sortzen dituzte (asma) edo beste batzuen konplikazioak izaten dira; birika-enfisema, esate baterako, bronkitis kroniko batek okerrera egiteagatik sortzen da. Otras están provocadas por agentes alérgicos (asma) o son complicaciones de otras como es el caso del enfisema pulmonar, que es la complicación de una bronquitis crónica.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Enfisemak sor daitezke, asma bronkialak asko irauten badu. Si el asma bronquial perdura, puede derivar en enfisemas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaixotasun hau bularreko haurraren bat-bateko heriotzarekin eta asmarekin erlazionatu izan da, eta helduetan biriketako arazo kronikoekin batera ikusi izan da, baina hori ezin da segurtasun osoz ziurtatu. Se ha relacionado esta enfermedad con la muerte súbita, con el asma y de manera constatada con enfermedades pulmonares crónicas en los adultos, pero no se puede afirmar con plena seguridad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Era berean, akutuak, laburrak baina biziak izan daitezke, hala nola gripea, difteria, bronkitisa eta pneumonia; edo kronikoak eta iraupen luzekoak, adibidez, asma, bronkitis kronikoa edo birika-enfisema. A su vez pueden ser agudas, breves pero intensas, como la gripe, la difteria, la bronquitis y la neumonía; o, crónicas y de larga duración, como el asma, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

asma > asma (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
ASMA BRONKIALA ASMA BRONQUIAL

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ASMA BRONKIALA: ASMA BRONQUIAL:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bronkioen argia estutzea, zehaztugabea. Gaixotasuna aldatuz doa denbora-tarte txikietan barrena: aldakortasun horrek bereizten ditu asma eta bronkitis kronikoa. Estrechamiento difuso de la luz de los bronquios que va variando en pequeños periodos de tiempo, siendo esta variabilidad lo que diferencia el asma de la bronquitis crónica.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Asmaren kasuan, jariakin gehiago dagoelako edo bronkio-paretaren muskuluek espasmoa nozitzen dutelako murrizten da argia. En el asma la disminución de la luz se debe a un aumento de las secreciones o a un espasmo en los músculos de la pared del bronquio.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Asma estrintsekoa da ingurune-faktoreen eraginez sortzen denean, eta intrintsekoa, barne-faktoreen eraginez sortzen denean. Se diferencia un asma extrí­nseco cuando se debe a factores ambientales y otro intrí­nseco cuando se debe a factores internos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zer da asma? ¿Qué es el asma?

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kalkulatu da 10 urtetik beherako haurren artean % 5 - % 10ek asma dutela. Se calcula que entre el 5 y el 10% de los niños menores de 10 años tienen asma.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Asma edo alergiaren aurrekariak familian. Antecedentes familiares de asma o alergia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Asma eragin dezaketen faktoreak hauek dira: El asma la pueden desencadenar los siguientes factores:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

haur askok ariketa fisikoak eragindako asma nozitzen dute. muchos niños sufren asma inducida por el ejercicio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan