arrisku-estaldura

1
arrisku-estaldura > cobertura de riesgos (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku-estaldura dagoenean (kanbio-asegurua edo antzeko estaldura), estali gabeko arriskuaren zatia soilik hartuko da aintzat. En las situaciones de cobertura de riesgos (seguro de cambio o situaciones de cobertura" target="_blank">situaciones de cobertura similar), se considera únicamente la parte de riesgo no cubierto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dibisen kotizazio-aldaketagatik arrisku-estaldurarik ez duen enpresa ikuskatu batek 6 hilabeteko epemuga duten salgaiak erosi dizkie hornitzaile ingeles bati eta estatubatuar bati, eta eragiketa hauek egin ditu. Una empresa auditada sin cobertura de riesgos por cambio cotización de divisas, compra mercaderías a vencimiento a 6 meses a un proveedor inglés y a un estadounidense, realizando las siguientes operaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez dago finantza-analisirik, ez dago ukiezinen arrisku-estaldurari dagokion politika egokirik; bai, ordea, ukigarriei dagokiena. No hay análisis financiero, ni existe una polí­tica adecuada de cobertura de riesgos del intangible aunque sí­ del tangible

Materiala: Kontu-ikuskaritza