arrisku kimiko Bilatu arrisku kimiko testuinguru gehiagotan

1
arrisku kimiko > riesgo químico (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku kimikoak likidoen zipriztinek eragiten dituzte. Los riesgos quí­micos están definidos por salpicaduras de lí­quidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoak: Riesgos quí­micos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aztertu arrisku mekanikoetarako eskularruak, arrisku kimikoetarako beste batzuk eta soldadura-lanetarako beste batzuk. Observa unos guantes para riesgos mecánicos, unos para riesgos quí­micos y otros para trabajos en soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoetarako eskularruak honengatik hautatu behar dira: Los guantes para riesgos quí­micos deben ser elegidos por:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zergatik ezin dira erabili arrisku mekanikorako eskularruak arrisku kimikoetan? ¿Por qué no se pueden emplear guantes de riesgo mecánico en riesgos quí­micos?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

7.4. Arrisku kimikoak. Figura 7.4. Riesgos quí­micos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoetarako eskularru onenak hautatzeko, lehenik eta behin zer produktu erabili behar ditugun jakin behar dugu. Para seleccionar los guantes ideales para riesgos quí­micos, lo primero que se deben conocer son los productos que manejamos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoetarako eskularruak banaka hautatu behar dira, eta bakoitzaren ezaugarri zehatzak aztertu. Los guantes contra riesgos quí­micos deben ser escogidos individualmente y analizar las caracterí­sticas concretas que posee cada uno.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoetatik babesteko eskularruak, beraz,bi funtziotarako dira beharrezkoak. Los guantes de protección contra riesgos quí­micos son, por lo tanto, doblemente necesarios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Taula honetan, arrisku kimikoetarako eskularruek izan beharreko ezaugarriak ikus ditzakegu: En la siguiente tabla se pueden observar las caracterí­sticas que deben reunir los guantes para riesgos quí­micos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

arrisku kimiko > riesgo químico (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrisku kimikoak Riesgos químicos

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku kimikoen aurkako babesa duen zola Suela con protección frente a riesgos químicos

Materiala: Sistemen integrazioa

ARRISKU KIMIKOA RIesGO QUÍMICO

Materiala: Sistemen integrazioa

Arrisku kimikoetatik babesteko arropa, antiestatikoa eta suaren aurkakoa Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga

Materiala: Sistemen integrazioa