array Bilatu array testuinguru gehiagotan

1
array > array (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, php-ren explode funtzioa erabiliko dugu; horrek fitxategiaren izena gordeko du array batean, lehen parametroaren (puntua) arabera: Para ello utilizamos la función de php explode, la cual guardará en un array el nombre del archivo segun el primer parametro (el punto):

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Array-a badago, haren edukia 8-13 lerroen artean begiratuko dugu, eta elementu berdin bat aurkitzen badugu, kopurua 10. lerroan gehituko dugu. Aurkitzen ez badugu, elementu berria izango da eta, beraz, produktu berria, dagokion kopuruarekin, 14. lerroko itemSaskian gehituko dugu. Si el array existe recorremos su contenido, entre las lí­neas 8 y 13, y si encontramos un artí­culo igual, añadimos la cantidad en la lí­nea 10. Si no lo encontramos, es un nuevo artí­culo, por lo tanto, añadimos el nuevo producto con la correspondiente cantidad a itemsEnCesta en la lí­nea 14.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

mysql_query instrukzioarekin, datu-baseari SQL kontsulta-lengoaian egin diogu kontsulta; mysql_fetch_array instrukzioarekin, kontsultaren datuak array batera ateratzen ditugu, eta mysql_free_result instrukzioarekin, kontsultan erabilitako memoria askatzen dugu. Con la instrucción mysql_query hemos hecho una consulta a la base de datos en el lenguaje de consultas SQL, con la instrucción mysql_fetch_array extraemos los datos de la consulta a un array y con mysql_free_result liberamos la memoria usada en la consulta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerrendako aukeretako bakoitza daukan array bat da. Se trata de un array que contiene cada una de las opciones de la lista.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Array horrek, era berean aldetik, propietate hauek dauzka: Este array tiene, a su vez, las siguientes propiedades:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Document objektua aztertu dugunean ikusi dugunez, formularioak document barneko array batean biltzen dira. Como ya vimos al tratar el objeto document, los formularios se agrupan en un array dentro de document.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Array horren elementu bakoitza form motako objektua da. Cada elemento de este array es un objeto de tipo form.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioaren elementu guztiak dauzkan arraya da, HTML dokumentuan definitzen diren ordena berean. Es un array que contiene todos los elementos del formulario, en el mismo orden en el que se definen en el documento HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren EMBED guztiak dituen arraya da. Es un array con todos los EMBED del documento

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren formulario guztiak dituen arraya da. Se trata de un array con todos los formularios del documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak


Terminoa:
Oharra: % erabil daiteke edozertarako karaktere gisa
Terminoetan
Definizioetan
Hizkuntza:      
Alorra:


Elhuyar hiztegia
ZTH hiztegia
EGAmaster
EHU terminologia
Trengintza hiztegia
Danobat hiztegia
Zurgintza hiztegia
Automobilgintza hiztegia
Laneki hiztegia
Wikipedia

Elhuyarren itzultzaile automatikoa

Batua.eus euskarazko itzultzailea

Eusko Jaurlaritzaren itzultzaile automatikoa