argizulo

1
Etxe bateko argi-zuloa
Etxe bateko argi-zuloa
argizulo > claraboya (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Solairu bakarreko eraikina, argi handietako egitura duena, biltegietarako, gimnasioetarako, erakusketa-aretoetarako eta antzekoetarako erabiliko dena, eta 7-10 m-ko altuerakoa, argiztapen zenitala argizuloen edo zerra-hortzen bidezkoa eta argiztapen elektrikoa duena. Edificio de una sola planta, con estructura de grandes luces destinada a almacenes, gimnasios, sala de exposiciones, etc., y altura comprendida entre los 7-10 m, con iluminación cenital por medio de claraboyas o dientes de sierra y eléctrica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Argi naturala goialdetik sar dadin, zerra-hortzak edo beira zeharrargitsu armatuz hornitutako argizuloak jartzen dira estalkian, edo bestela polikarbonatozko argizulo zeharrargitsuak. La entrada de la luz natural, de una forma cenital, se consigue mediante dientes de sierra o tragaluces acristalados con vidrios traslúcidos armados, así­ como con claraboyas traslúcidas de policarbonato.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura mota horretan, kontuan hartu behar diren puntu bereziak (estalkiaren diseinua tradizionala bada, betiere) honako hauek dira: nabak, bizkarrak, argizuloak, erretenak, zorrotenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak eta abar. En este tipo de cubrición los puntos singulares a considerar, siempre y cuando el diseño de la cubierta sea tradicional, son las limahoyas, limatesas, claraboyas, canalones, bajantes, encuentros con paramentos verticales, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

argizuloak claraboyaS

Materiala: Eraikinaren estalkia

Argizuloak fabrikatzaileak emandako diseinuaren araberakoak dira, baina beti beharko dute hormatxo sendogarri bat 15-20 cm-ko altuerakoa gutxienez argizuloak ainguratzeko, eta adierazitako hormatxoa iragazgaizteko, 6.7 irudian azaltzen denez. Las claraboyas dependen del diseño de las mismas por el fabricante, pero siempre necesitarán un murete de apoyo mí­nimo de 15-20 cm de altura para el anclaje de las mismas y una impermeabilización del referido murete, como refleja la Figura 6.7.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Argizuloa Claraboya

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren gainazalaren iragazgaiztea gauzatzeko, gainazala argizuloaren hormatxo sendogarrira iristen denean hormatxoaren altuera osora altxatzen da, asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez itsatsita. En la impermeabilización de la superficie de cubierta, cuando ésta llega al murete de apoyo de la claraboya se eleva en toda la altura del mismo, adherida con adhesivo asfáltico y calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia