aparteko ordu

1
aparteko ordu > hora extra (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
AZKEN URTEKO APARTEKO ORDUAK = 0 HORAS EXTRAS ULTIMO AÑO = 0

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

AZKEN URTEKO APARTEKO ORDUAK = 1460 € HORAS EXTRAS ULTIMO AÑO = 1460 €

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

HALABEHARREZKO APARTEKO ORDUAK: HORAS EXTRAS POR FUERZA MAYOR:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

GAINERAKO APARTEKO ORDUAK HORAS EXTRAS, RESTO

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aparteko orduak (gainontzekoak) Horas extras (resto)

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

KPO = KAO + APARTEKO ORDUAK BCP = BCC + HORAS EXTRAS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

AURREKO KAO + APARTEKO ORDUAK BCC ANTERIOR + HORAS EXTRAS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

KPO = KAO + APARTEKO ORDUAK = 1250 + 0 = 1250 € BCP = BCC + HORAS EXTRAS = 1250 + 0 = 1250 €

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

3. puntua KPO = KAO + APARTEKO ORDUAK (EZINBESTEKOAK ETA BESTE BATZUK) Punto 3 BCP = BCC + HORAS EXTRAS (FUERZA MAYOR Y OTRAS)

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

A = Aurreko hilabeteko KPen oinarria Hilabete horretako aparteko orduak A = Base de CP del mes anterior Horas extras de ese mes

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

aparteko ordu > hora extraordinaria (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prestakuntza jasotzen ari den langileak aparteko orduak egingo balitu, kotizazio gehigarri arrunta aplikatuko da horien zenbatekoa erabakitzeko. Si el trabajador en formación realizase horas extraordinarias, su importe estaría sujeto a la cotización adicional ordinaria.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Nahitaezko aparteko orduak Horas extraordinarias por fuerza mayor

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

GAINERAKO APARTEKO ORDUAK Otras horas extraordinarias

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Nahitaezko aparteko orduen oinarria Base de horas extraordinarias por fuerza mayor

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gainerako aparteko orduen oinarria Base de otras horas extraordinarias

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aparteko orduei dagokien kotizazio gehigarria Para cotización adicional por horas extraordinarias

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Baja eman aurreko hilabeteko KPengatiko oinarria Aparteko orduak + Aurreko urteko aparteko orduak Base de CP mes anterior Horas extraordinarias + Horas extraordinarias año anterior

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

APARTEKO ORDUAK HORAS EXTRAORDINARIAS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Aparteko ordurik ez dagoenez, 32,78 euroko eguneko kotizazio-oinarria bat dator kontingentzia arruntetarako oinarriarekin. Al no existir horas extraordinarias, la base diaria de cotización resultante por importe de 32,78 euros coincide con la obtenida para contingencias comunes.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

3 APARTEKO ORDUAK 3 HORAS EXTRAORDINARIAS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza