aparteko gastu

1
aparteko gastu > gasto excepcional (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilgetuaren galerak eta aparteko gastuak. Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales

Materiala: Kontu-ikuskaritzaKontu-ikuskaritza

IBILGETUAREN GALERAK ETA APARTEKO GASTUAK Pí‰RDIDAS PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES

Materiala: Kontu-ikuskaritza

IBILGETUAREN GALERAK ETA APARTEKO GASTUAK Pí‰RDIDAS PROC. DEL INMOV. Y GASTOS EXCEPCIONALES

Materiala: Kontu-ikuskaritza