amperemetro

1
Amperemetro analogoa
Amperemetro analogoa
amperemetro > amperímetro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Amperemetroa Amperí­metro

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Amperemetroak Un amperí­metro

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Neurtu beharreko magnitudeak: kontzeptu honen arabera, hauek izan daitezke: voltimetroa, amperemetroa, wattmetroa... Magnitudes a medir: Según este concepto, pueden ser: voltí­metro, amperí­metro, vatí­metro, etc.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa