ale mineral Bilatu ale mineral testuinguru gehiagotan

1
ale mineral > grano mineral (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Beste erradapi bat sortzen da, ale mineralezko autobabestutako xafla batez, gutxienez 0,33 m-ko garapena duena eta estalkiko karela baino 15-20 cm gorago dagoena, hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz itsatsia. c) Formación de un nuevo rodapié con una lámina autoprotegida, de grano mineral, de 0,33 m de desarrollo como mí­nimo y elevado sobre el peto de cubierta de 15 a 20 cm, adherida con adhesivo asfáltico en frí­o y calor.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bigarren xafla 5 kg/m2-ko APP polimero-betunezkoa da, eta ale minerxafla 5 kg/m2-ko APP polimero-betunezkoa da, eta alez autobabestua dago. Haren biguntze-puntua 15oC da (UNE 104 281/1.3) eta sustraien aurkako tratamendua aplikatzen zaio (UNE 53420). 180 g/m2-ko poliesterrezko feltroz armatua dago, UNE 104 204, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan, aurrekoari hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia (0,20 kg/m2), QB-90 araua betez (UNE 104 242/2 atala, LBM 50 G FP mota, GA 1 sistema). Una segunda lámina autoprotegida con grano mineral a base de betún polimérico APP de 5 kg/m2 y punto de reblandecimiento de 15oC (UNE 104 281/1.3), con tratamiento antirraí­ces (UNE 53420), armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2 (FP), UNE 104 204, solapada entre sí­ de 3 a 5 cm, adherida a la anterior con adhesivo asfáltico en frí­o a razón de 0,20 kg/m2, cumpliendo norma QB-90, apartado UNE 104 242/2, tipo LBM 50 G FP, sistema GA 1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-xafla orokorra 5-7 cm gorago igotakoan, 0,50-1 m-ko banda itsatsi behar da hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez, eta koloreko ale mineraleko edo aire zabaleko akrilikoz estalitako aluminio gofratu autobabestutako akabera izango du, UNE 104 402 araua betez. Una vez elevada la lámina general de impermeabilización, los 5-7 cm, se adhiere una banda de 0,50 - 1 m con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, con terminación autoprotegida de grano mineral coloreado con poliuretano o aluminio gofrado revestido de un acrí­lico de intemperie, cumpliendo norma UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia

ale mineral > gránulo mineral (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Koloreko ale mineralez hautseztatzea Espolvoreo con gránulos minerales en color

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ale mineralak (testura) Gránulos minerales (textura)

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) 5 kg/m2-ko APP edo SBS polimero-betunezko xafla bat jartzen da, 180 gr/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuz armatua, UNE 10 204 araua betez, eta kanpotik ale minerxafla bat jartzen da, 180 gr/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuz armatua, UNE 10 204 araua betez, eta kanpotik alezko akabera duena, perlitazko panelari hotzeko itsasgarriz itsatsia (0,70 kg/m2), UNE 1040242 araua betez (LBM 50 G FP mota, GA 2 sistema, QB-90 EOA araua). b) Instalación de una lámina de betún polimérico APP o SBS de 5 kg/m2, armada con fieltro de poliéster punzonado (FP) de 180 gr/m2 cumpliendo UNE 10 204 y acabado exterior de gránulos minerales, adherida al panel de perlita con adhesivo en frí­o a razón de 0,70 kg/m2, cumpliendo norma UNE 1040242, tipo LBM 50 G FP, con sistema GA 2 de la NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

f.1) Asfaltozko plaka batzuk jartzen dira: 1 x 0,34 m-ko zenbait pieza dira, oxiasfalto katalitikozko bost azpigeruzaz osatuak eta 125 g/m2-ko beira-zuntzez armatuak. Kanpo-testura ale minerplaka batzuk jartzen dira: 1 x 0,34 m-ko zenbait pieza dira, oxiasfalto katalitikozko bost azpigeruzaz osatuak eta 125 g/m2-ko beira-zuntzez armatuak. Kanpo-testura alezkoa da, eta plaka batzuk jartzen dira: 1 x 0,34 m-ko zenbait pieza dira, oxiasfalto katalitikozko bost azpigeruzaz osatuak eta 125 g/m2-ko beira-zuntzez armatuak. Kanpo-testura ale" target="_blank">plaka batzuk jartzen dira: 1 x 0,34 m-ko zenbait pieza dira, oxiasfalto katalitikozko bost azpigeruzaz osatuak eta 125 g/m2-ko beira-zuntzez armatuak. Kanpo-testura ale horiek koloreztatuta daude aire libreko poliuretanozko erretxinaz, euskarria den taula fenolikoa aldez aurretik inprimatuta hotzeko polimero-emultsioko bi geruza emanez 0,70 kg/m2 (bertan asfaltozko plakak ainguratzen dira, beroaz). Plakak elkarr f.1) Colocación de placas asfálticas, definidas por una serie de piezas de 1 x 0,34 m, compuestas por cinco subcapas de oxiasfalto catalí­tico armadas con fibra de vidrio de 125 g/m2 y con textura exterior de gránulos minerales, coloreados con resina de poliuretano de intemperie, previa imprimación del soporte tablero fenólico con dos manos de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hobe da koloreko ale mineralezko autobabestutako xaflak erabiltzea, polimero-betunez eta poliester/polietilenozko armadura bikoitz batez osatuta egonik, denborak aurrera egin ahala emaitza ona ematen ari direlako. Es aconsejable emplear láminas autoprotegidas de gránulo mineral en color, por el buen resultado que están demostrando al paso del tiempo, por estar originadas con betunes poliméricos y doble armadura de poliéster/polietileno.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) 5 kg/m2-ko APP edo SBS polimero-betunezko xafla bat jartzen da, 180 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuz armatua, UNE 104 204 betez, eta ale minerxafla bat jartzen da, 180 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuz armatua, UNE 104 204 betez, eta alezko kanpo-akaberarekin, euskarrian eta estrusio bidezko polietilenozko panelean mekanikoki ainguratua asfalto-itsasgarriz, UNE 104 242 araua betez (LBM 50 G FP mota, GC 1 sistema, QB-90 EOA). b) Colocación de lámina de betún polimérico APP o SBS, de 5 kg/m2, armada con fieltro de poliéster punzonado de 180 g/m2, UNE 104 204, y acabado exterior en gránulo mineral, anclada mecánicamente al soporte y puntos de adhesivo asfáltico al panel de poliestireno extruido, cumpliendo con la norma UNE 104 242, tipo LBM 50 G FP, sistema GC 1 de la NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Edonola ere, hobe da bitartean polimero-betunezko xafla bat jartzea, autoitsasgarria bi aldeetatik, ale minerpolimero-betunezko xafla bat jartzea, autoitsasgarria bi aldeetatik, alezko xafla autobabestua errazago itsas dadin bermatzeko. Es aconsejable en cualquier caso la colocación de una lámina intermedia autoadhesiva a dos caras de betún polimérico, para garantizar una mayor adherencia de la lámina autoprotegida de gránulo mineral.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Berriz iragazgaizteko lanari ekin aurretik, hobe dugu dauden erradapiak eraistea, xafla altxatu eta itsatsi ahal izateko, 5.49 irudian jasotako lan-prozesuari jarraiki. Erradapiaren eremuan, ale mineralezko akabera eduki behar du xaflak, eta pieza zeramikoa xafla horren gainean itsatsi behar da, zementu itsasgarriz: Es conveniente antes de reimpermeabilizar, demoler los rodapiés existentes, para poder elevar y adherir la lámina -en la zona del rodapié, la lámina deberá tener un acabado de gránulo mineral sobre la que la pieza cerámica, con cemento cola, se adhiere-, cuyo proceso de trabajo queda reflejado en la figura 5.49:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Berriz iragazgaizteko lanari ekin aurretik, hobe dugu dauden erradapiak eraistea, xafla altxatu eta itsatsi ahal izateko, 5.44 irudian jasotako lan-prozesuari jarraiki. Erradapiaren eremuan, ale mineralezko akabera eduki behar du xaflak, eta pieza zeramikoa xafla horren gainean itsatsi behar da, zementu itsasgarriz: Es conveniente, antes de reimpermeabilizar, demoler los rodapiés existentes, para poder elevar y adherir la lámina en la zona del rodapié, la lámina deberá tener un acabado de gránulo mineral sobre la que la pieza cerámica, con cemento cola, se adhiere, cuyo proceso de trabajo queda reflejado en la figura 5.44:

Materiala: Eraikinaren estalkia