aldagai orokor

1
aldagai orokor > variable global (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

$PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW eta $PHP_AUTH_TYPE aldagai orokorrak erabiliz, orrietarako sarbide mugatuak PHP Apacheren modulu gisa instalatu bada soilik funtzionatzen du; CGI gisa instalatu bada, atal honetako adibideek ez dute funtzionatuko. El acceso restringido a páginas usando las variables globales $PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW y $PHP_AUTH_TYPE solo funciona si PHP ha sido instalado como un módulo de Apache, si ha sido instalado como un CGI los ejemplos de ésta sección no funcionarán.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orrietan autentifikazioa lortzeko, HTTP protokoloaren autentifikazio-sistema erabiliko dugu; sistema hori $PHP_AUTH_USER eta $PHP_AUTH_PW aldagai orokorretan oinarritzen da. Para conseguir la autentificación en las páginas usaremos el sistema de autentificación del protocolo HTTP, este sistema se basa en las variables globales $PHP_AUTH_USER y $PHP_AUTH_PW.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2 aldagai mota daude, baitan soilik erabil daitezkeen aldagai lokalak eta erabilera-eremua funtzioetatik at daukaten aldagai orokorrak. aldagai%20orokor" target="_blank">Aldagai orokor batera funtzio batetik irits gaitezke, global aldagai_izena; instrukzioarekin. Existen 2 tipos de variables, las variables locales que solo pueden ser usadas dentro de y las variables globales que tienen su ámbito de uso fuera de las funciones, podemos acceder a una variable global desde una función con la instrucción global nombre_variable;

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

aldagai orokor > variable general (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldagai orokorrak Variables generales.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

CNCaren aldagai orokorrak Variables generales del CNC.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aldagai orokor bat eskatu da ardatz jakin batentzat, edo alderantziz. Se ha pedido una variable general para un eje determinado o a la inversa.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa