aitzinamendu-unitate

1
aitzinamendu-unitate > unidad de avance (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aitzinamendu-unitate oleopneumatikoa, 115 Unidad de avance oleoneumática, 115

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulaketarako aitzinamendu-unitatea, 83 Unidad de avance para taladrado, 83

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Pieza laburragoak zerratzeko, zilindro pneumatikoa erabili beharrean, aitzinamendu-unitate oleopneumatiko bat erabil dezakegu, 4.17 irudiko zerramakinaren adibidearen antzera. Para aserrar piezas más cortas, puede utilizarse una unidad de avance oleoneumática. en lugar del cilindro neumático, tal como muestra el ejemplo del automatismo de aserrar de la figura 4.17.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.14 irudia. Fresatzeko makina baskulagarria, erremintaren aitzinamendu-mugimendurako aitzinamendu-unitate pneumatikoduna (gorria) eta euskailu pneumatikoduna (urdina). a) Unitateen kokapena. b) Aginte pneumatikoa. Figura 4.14. Unidad de fresado basculante con unidad de avance neumática (rojo) para el movimiento de avance de la herramienta y dispositivo de sujeción neumático (azul). a) Disposición de las Figura 4.14. Unidad de fresado basculante con unidades. b ) Mando neumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Mahaia aitzinamendu-unitate oleopneumatiko baten bidez erraz eta nahiko kostu txikiarekin automatiza daiteke, 4.11 irudikoaren antzera. La automatización de la mesa con una unidad de avance oleoneumática, tal como está indicado en la figura 4.11, puede realizarse fácilmente y con un coste relativamente reducido.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.11 irudia. Eskuzko palankadun fresatzeko makina baten mahaiaren aitzinamendua automatizatzeko adibidea, aitzinamendu-unitate oleopneumatiko bat erabiliz. Figura 4.11. Automalizacion del avance de la mesa en una fresadora antigua de palanca manual, medíante una unidad de avance oleoneumática.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.13 irudia. Aitzinamendu-unitate oleopneumatiko bidezko fresa-etxe baten aitzinamendu bertikalerako agintea. Figura 4.13. Mando del avance vertical de un cabezal portafresas, con una unidad de avance oleoneumatica.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zenbait lanetan aitzinamendu eta itzulera jarraituko aginte bat aukera dezakegu. Kasu horretan, aitzinamendu-unitate oleopneumatikoen aginte-barran jarritako topeek mugatuko lituzkete ibilbideak. Edo, bestalde, mahaia guk zehaztutako puntuan koka dezakegu mugimenduaren bi koordenatuetako edozeinetan. En determinados trabajos puede elegirse un mando para el avance v el retroceso continuo, con limitación mediante topes situados en la barra de mando de las unidades de avance oleoneumáticas, o puede elegirse una puesta en posición en determinados lugares y ambas direcciones de las coordenadas del movimiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.8 irudia. Aitzinamendu-unitate pneumatiko eta oleopneumatikoen kokapen orokorra, luzetarako eta zeharkako torneaketarako. Figura 4.8. Disposición general de unidades de avance neumáticas yoleoneumaticas, para el torneado longitudinal y transversal.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

a) Aitzinamendu-unitateen eta matxardari eusteko zilindroaren (gorria) kokapen orokorra. a) Disposición principal de las unidades de avance y del cilindro de sujeción de la pinza (rojo).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak