ainguraketa Bilatu ainguraketa testuinguru gehiagotan

1
ainguraketa > anclaje (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izan ere, eskarmentuak frogatzen duenez, ainguraketak sobera geratutako burdinazko piezak edo behar diren baldintzak betetzen ez dituzten kableak izaten dira sarritan. La experiencia demuestra que en un alto porcentaje la elección de los anclajes suelen ser ferrallas sobrantes y/o cables que no reúnen caracterí­sticas adecuadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistemaren osagaiak UNE-EN 1263-1 arauaren araberako segurtasun-sarea eta sostengatzeko kable eta ainguraketak dira; azkenak UNE-EN 795 arauan jasotzen dira ("Altuerako erorketen aurkako babesa, ainguraketa-gailuak, baldintzak eta saiakuntza"). El Sistema está compuesto por la red de seguridad, conforme a la norma UNE-EN 1263-1 y, tanto los cables como anclajes de sustentación, que estarán contemplados en la normativa UNE-EN 795 "Protección contra caí­das de altura, dispositivos de anclaje, requisitos y ensayo".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

UNE-EN 1263-2 arauaren arabera, S sistemako segurtasun-sareak jartzeko, karga bereizgarriari eusteko gai diren ainguraketa-puntuetan lotutako sokak erabiliko dira. Según se indica en la norma UNE-EN 1263-2, las redes de seguridad del Sistema S se instalarán con cuerdas de atado, a puntos de anclaje capaces de resistir la carga caracterí­stica.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

ainguraketak, iragazgaizteak, isolamenduak kokatzea, moldurak zaharberritzea, material bereziak ipintzea, etab. anclajes, impermeabilizaciones, colocación de aislamientos, restauración de molduras, colocación de materiales especiales,etc.

Materiala: Proiektuak

Merkatuan badago beste konponbide bat, jarraian laburbilduko duguna: estalki-taularen gainean kartoizko eta beirazko zuntzezko xafla batzuk jartzen dira, aseak eta asfalto-betunezkoak, teilaren profilera egokitzen direnak eta euskarrian mekanikoki ainguratzen direnak, elkarren gainean jarrita isurketa errazteko. Jarraian, ainguraketak zigilatu egiten dira, asfalto-masilla edo polimero-betunek eraldatutako silikonak erabiliz. Otra solución, existente en el mercado, es instalar encima del tablero de cubierta unas planchas de cartón y fibra de vidrio saturadas de betún asfáltico que reproducen el perfil de la teja y que se anclan mecánicamente al soporte, solapándolas entre sí­ a favor de la escorrentía, sellando posteriormente los anclajes con masilla asfáltica o

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ainguraketak/finkapenak Anclajes/Fijaciones

Materiala: Eraikinaren estalkia

Polipropilenozko ainguraketa Anclaje de polipropileno

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ainguraketa mekanikoa Anclaje mecánico

Materiala: Eraikinaren estalkia

Polipropilenozko ainguraketa Anclaje polipropileno

Materiala: Eraikinaren estalkia

Errekako legarra (10). Metalezko ainguraketa Grava de rí­o 10. Anclaje metálico

Materiala: Eraikinaren estalkia