aginte-sistema

1
aginte-sistema > sistema de mando (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso kontuan izango dugu derrigorrezkoa dela aginte-sistemarekin lotutako katigamendua edukitzea, eta hura irekitzeak ekipamendua gelditzea ekarriko duela. Tendremos muy presente que es obligatorio tener un enclavamiento asociado al sistema de mandos y que su apertura provoque la parada del equipo.

Materiala: Sistemen integrazioa

Aginte-sistemari (pedala barra edo sakagailua eragingo diogu Accionaremos el sistema de mando (pedal barra o pulsador

Materiala: Sistemen integrazioa

Aginte-sistemek segurtasun-funtzioak izango dituzte, langileak eragingailu-organoak berriro aktibatu behar izateko moduan diseinatuak. Los sistemas de mando incluirán funciones de seguridad diseñadas de tal modo que los órganos de accionamiento tengan que ser activados de nuevo por el operador

Materiala: Sistemen integrazioa

aginte-sistema > sistema de mando (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
erregulagailuaren elikadura (K1 segurtasun-sistemako parte da), ordenagailuaren elikadura edo aginte-sistema eta alimentación del variador (K1 forma parte del sistema de seguridad); alimentación del ordenador o sistema de mando; y

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Zenbait kasutan, aginte-sistemaren zati bat elikatu beharrik ez badago eta geldialdi kontrolatua egin behar ez bada, Q1 ken daiteke eta S2 etengailua jarri haren ordez. En algunos casos en los que no se precise alimentar parte del sistema de mando ni se tenga que producir una parada controlada, será posible eliminar Q1 y sustituirlo por el interruptor S2.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Segurtasunarekin zerikusia duten aginte-sistemen parteak. Partes de los sistemas de mando relativos a la seguridad.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

1.9. irudia. Aginte-sistemaren elikadura. Figura 1.9. Alimentación del sistema de mando.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Aginte-sistema bat instalatzeko asmoa dagoenean, honako ohar hauek hartu behar dira kontuan: Cuando se proyecta la instalación de un sistema de mando deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Sistema mota horrek mugak ditu erreakzio-gaitasunari dagokionez. Esaterako, aginte-sistemaren osagairen batek ustekabean errorea ematen duenean, kontrol guztia kolapsa daiteke. Este tipo de sistemas está limitado en cuanto a capacidad de reacción ante imprevistos tales como fallos de algún componente del sistema de mando, que puede hacer que se colapse todo el control.

Materiala: SCADA sistemak

Aginte-sistema orotan kontrol-elementuen posizioaren banaketa arretaz egingo da: En cualquier sistema de mando, la posición de los elementos de control debe distribuirse de manera cuidadosa:

Materiala: SCADA sistemak

Hori ezinezkoa den kasuetan, abian jarri aurretik beti ohartarazteko soinu edo ikusizko seinale bat egiteko diseinatu eta fabrikatu behar da aginte-sistema. Si esto resultara imposible, el sistema de mando deberá diseñarse y fabricarse de manera que cualquier puesta en marcha vaya precedida de una señal de advertencia sonora y/o visual.

Materiala: SCADA sistemak

Aukeratutako aginte-moduak lehentasuna izango du gainerako aginte-sistema guztien gainetik. Salbuespena larrialdiko geldialdia izango da. El modo de mando" target="_blank">mando seleccionado tendrá prioridad sobre todos los demás sistemas de mando, a excepción de la parada de emergencia.

Materiala: SCADA sistemak