aginte-palanka

1
aginte-palanka > palanca de mando (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aginte-palanka Palanca de mando

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Gidariaren, tarteko palankaren eta aginte-palankaren arteko lotura bat ere badago. También hay un enlace entre la colisa, la palanca intermedia y la palanca de mando.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motorra abiarazi eta aginte-palanka erralenti-posizioan dela, erreguladoreak agintzen duen punturaino egiten du atzera hagaxkak, erreguladorearen pisu zentrifugoak ari baitira jada erralentiaren malgukiei eragiten. Una vez arrancado el motor y con la palanca de mando en posición de ralentí­, la varilla retrocede hasta donde ordene el regulador, ya que los pesos centrí­fugos de este ya están actuando sobre los muelles de ralentí­.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Erregimena oso altua baldin bada (karga betean nahiz karga partzialean gerta daiteke, aginte-palankaren posizioa zein den), bereizi egiten dira pisuak, menderatu egiten dute azken erregulazioko malgukien jarduera, eta emari gutxiagoko posiziora bultzatzen dute erregulazio-hagaxka. Si el régimen es muy elevado, lo cual puede ocurrir tanto a plena carga como a carga parcial dependiendo de la posición de la palanca de mando, los pesos se separan de tal forma que vencen la acción de los muelles de regulación final tendiendo a empujar a la varilla de regulación hacia menos caudal.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Jarri erlojua zeroan aginte-palanka geraldi-posizioan dagoenean. Ajustar el reloj a cero cuando la palanca de mando esté en posición de parada.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Muntatu doikuntza-gailua (sektore graduatudun eskuaira bat) aginte-palankaren gainean, haren ibilbidea neurtzeko (8.29 irudia). Montar el dispositivo de ajuste (una escuadra con un sector graduado) sobre la palanca de mando para poder medir el recorrido de esta (figura 8.29).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Aginte-palankaren desbideratzea Desviación de la palanca de mando

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Aldatu karkasa-estalkiko eraztun erako juntura, aginte-palankako zorroa eta aginte-palankaren ardatzeko eraztun toroidala. Sustituir la junta anular de la tapa de la carcasa, el casquillo de la palanca de mando y el anillo toroidal en el árbol de la palanca de mando.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Begiratu higadurarik duten pieza mugikorrek (erregulazio-buloia, gidari-larakoa, aginte-palanka, mintza). Comprobar si presentan desgaste todas las piezas móviles (bulón regulador, pasador-guía, palanca de mando, membrana).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

B: aginte-palanka. B: Palanca de mando.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

aginte-palanka > palanca de mando (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sartu kablea aginte-palankan. Introduce el cable en la palanca de mando.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desplaza ezazu aginte-palanka ixte-posiziora 5-6 mm-ko (x) lasaiera utzita. Desplaza la palanca de mando hacia la posición de cerrado dejando una holgura (x) de 5 a 6 mm.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak